“El Rey del Pulpo” is niet langer Galicisch

Back to Berichten

Een investeringsfonds en een financier kopen Discefa, de grootste distributeur van diepgevroren octopus.

GED V España, een onafhankelijk beheersorgaan uit Madrid, is gestart als een risico kapitaalfonds. Ze hebben de octopus uitgekozen als bedrijfsmascotte,en er hun eerste investeringsproject van gemaakt. De groep heeft met succes de acquisitie afgerond van een meerderheidsparticipatie in Discefa; de grootste onderneming gespecialiseerd in de transformatie en distributie van diepgevroren octopus van hoge kwaliteit. Een distributeur van koppotigen die zijn hoofdzetel heeft in Cambre, maar drie vierde van zijn facturatie doet naar het buitenland.

De onderneming heeft nog steeds haar zetel in de stad in Coruña en ook de directie en directieploeg, die tot op dit moment nog steeds aanblijft. Het eigendom van de onderneming die El Rey del Pulpo verdeelt, is echter niet meer in Galicische handen sinds het genoemde investeringsfonds, dat een zetel heeft in Madrid, pionier is in het aanbieden van alternatieve financiering aan kleine en middelgrote Spaanse ondernemingen en beheerd wordt door de financiersmaatschappij Oquendo, 71% van de aandelen verkregen heeft in een gemengde operatie waarin beide partijen eigendom en schuld verdeeld hebben.

Vanuit de directie van de onderneming staat men niet te popelen om informatie te geven over de operatie. En hoewel deze informatie door GED V España niet alleen bevestigd wordt – men klopt zich er daar zelfs voor op de borst – toch waakt men er daar ook zorgvuldig voor om commentaar te geven over het bedrag van de acquisitie, men voert hiervoor aan dat het om “vertrouwelijke” informatie gaat.

De winst

Ze hebben er nochtans geen schroom in om met trots een transactie aan te kondigen die hen toegelaten heeft om meerderheidsaandeelhouder te worden in een bedrijf dat gesticht werd in 1982 en dat in 2015 tot 62,3 miljoen euro gefactureerd heeft en waarvan het EBITDA (winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) 14 miljoen bedroeg in dat boekjaar.
Rekening houdend met die cijfers, is het niet vreemd dat het nieuwe fonds zegt dat Discefa totaal past bij zijn investeringsparameters: «Middelgrote industriële ondernemingen met groeipotentieel, leiders in hun sector, die zich volop aan het ontwikkelen zijn op internationaal vlak». In verband met het laatste punt, geeft het fonds aan dat op heden 75% van de facturatie van Discefa buiten Spanje gebeurt, op markten waar het bedrijf verschillende grote groeiprojecten heeft lopen, met als doel gebruik te maken van de toegenomen consumptie van haar producten gedurende de laatste jaren.

Grotere omvang

En de bedoeling is dat de onderneming blijft groeien. Enrique Centelles, directeur-aandeelhouder van GED V España, die de operatie leidt, toont openlijk zijn tevredenheid omdat hij Galicische octopus gekocht heeft: «We zijn zeer tevreden dat we een meerderheidsaandeel verworven hebben in Discefa, aangezien dit de eerste transactie is die we met het nieuwe fonds uitgevoerd hebben. We hebben ook de intentie om gedurende de volgende boekjaren Discefa te helpen om zijn leiderschap op de nationale markt nog te versterken en om zijn internationale expansie mogelijk te maken en te ondersteunen». In die zin, «moet het doel zijn om de kwaliteit van product dat aangeboden wordt aan de klanten nog zoveel als mogelijk te verhogen om zodoende de meest competitieve speler te zijn op de markt waarop we ons richten», voegde Centelles toe in een mededeling. Om die reden steunt men op een «zeer compleet en waardevol voorstel voor het hele kanaal».

De onderneming blijft op dezelfde manier functioneren en de klanten die het al gemiddeld 15 jaar heeft bedienen

Bronnen van het fonds GED V España verklaren dat het «nog te vroeg is om meer info te hebben over operationele of organisatorische veranderingen. GED is net toegetreden tot het kapitaal en er zijn nog geen beslissingen genomen in dit opzicht». Dus in Cambre gaat op dit moment alles nog zijn gewone gangetje en bedient men de klanten, die gemiddeld al 15 jaar klant zijn. Men verkoopt hen hun vertrouwde merken «met een erkend prestige op hun markt», zoals El Rey del Pulpo, Fribó, Pindusa en Algaravío.

Vroeger had Discefa ook een filiaal in Las Palmas dat op dit moment gesloten wordt. Hoewel dit nog niet bevestigd is door de onderneming, is het waarschijnlijk dat de stopzetting van deze activiteiten gelinkt is met het feit dat de vloot van Galicische vissers op koppotigen niet meer welkom is op de historische visgronden, zoals eerst die van Marokko en daarna ook Mauritanië, wat een drastische vermindering van de activiteiten teweeggebracht heeft voor de haven van Las Palmas, waar de vis en vooral ook koppotigen, afgeladen werd.

De onderneming verkoopt octopus afkomstig van alle visgronden, zowel gevangen in Galicië – waar de vangst en dus ook de leveringen tot vorige week gesloten waren – als in Yucatan (Mexico), Agadir (Marokko), de Canarische Eilanden, Cádiz en andere plaatsen in de Atlantische Oceaan. GED V verduidelijkte dat dit haar eerste transactie was, maar niet de laatste. Zal ook de volgende in de visserijsector zijn? “Het kan in deze sector zijn of in andere economische sectoren, het volstaat dat de activiteit past bij het profiel van een onderneming met een bewezen leiderspositie,” zegt men bij het fonds.

Back to Berichten