Slide 1
Follow the best quality
Slide 1
Follow the best quality
previous arrow
next arrow
El Rey del Pulpo
Fribo
Algarvio
Pindusa
Tentak
El Rey del Pulpo

Продажба на едро на замразен октопод. Високо качество

DISCEFA е компания-лидер в продажбата на едро на замразен октопод, притежаваща изявен международен профил с клиенти в над 40 страни. Ние съсредоточаваме усилията си върху постигането на система за върхови постижения, основана на концепцията за цялостно управление на качеството. Внимателното подбиране от нашите експерти на най-добрите качества, обработено с високо технологично развитие и сериозна ангажираност за селективен и устойчив риболов, създадоха една голяма испанска компания, способна да задоволи и най-взискателните клиенти в този необикновен свят на октопода.

В Дисефа търсим отлични постижения във всяка фаза на производство: от риболова до дистрибуцията под различни търговски марки като Кралят на октоподите, които на световно равнище се отнасят до най-висококачествен замразен октопод.

С Краля на октоподите съжителстват и споделят суровини и производствени процеси, марки като Fribó, Algarvio, Pindusa или Tentak, под които разпространяваме нашия замразен октопод на различните пазари, в които работим. Сред тях изпъкват Италия, Испания, Португалия, САЩ и Канада, Германия, Швейцария, Обединеното Кралство и останалата част от Европа, както и други като Хонконг, Малайзия или Австралия, като се адаптираме се към нуждите на всеки клиент и пазар.

ЗАМРАЗЕН ОКТОПОД ОТ НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО

Въведено във всички фази на производствения процес

Първоначален подбор

Октоподът се избира от експерти от компанията на мястото за риболов и гарантира, че са изпълнени строгите критерии за отлично качество на Discefa.

Верига на охлаждане

Октоподът се замразява от момента на селектирането му. Студената верига се запазва през целия цикъл на обработка и доставка, докато стигне до клиента.

Контрол на качеството

По време на приемането и обработката на октопода микробиологичните анализи се извършват систематично както в нашите съоръжения, така и във външни лаборатории, за да се поддържа качеството и стабилността на продукта.

Машинна обработка по поръчка

Съоръженията и оборудването на производствения завод са проектирани специално за обработка на октопод, като се прилагат най-модерните технологии.

Обработка във водонепропускливи участъци

Сертификационните и протоколните системи на компанията избягват риска от кръстосано замърсяване, като поддържат целостта на продукта с водонепроницаеми зони за обработка.

Проследимост на процеси

За да се получи оптимален продукт чрез технологичните системи SCADA (Системи за управленски контрол и събиране на данни) се удостоверява проследяването на всички партиди замразен октопод от неговия произход до местоназначението му.

Екологично задължение

Discefa е изцяло ангажирана с околната среда и с това да подобри икономическото състояние на семействата с произход от риболовните зони, подкрепяйки дребномащабния и устойчив риболов с малки лодки.

ПРОДУКТИ ОТ ЗАМРАЗЕН ОКТОПОД

Търговско представяне и продукт по поръчка

Международно качество

Discefa пуска на пазара замразен октопод в 25 страни. Производствена система, която има способността да адаптира продукта към особеностите на всеки пазар и това позволява дистрибуция октопод при специфични изисквания с оптимално качество.

Сертифициране по стандарт FSSC22000 – ISO22000 Food Safety – HALALГаранция

ФИРМА

Първият завод за обработка на октопод в Европа

С производствен капацитет над 16 000 тона годишно съоръженията на Discefa са специално проектирани за обработка на октопод.

Ние обслужваме предимно дистрибутори, фокусирани върху канала Horeca в 35 европейски страни, САЩ и Азия-Тихия Океан.

Основана през 1982 година, Discefa се счита за най-добрият завод за производство на октопод в Европа и е готов да обслужва навсякъде по света.

  • ЗАВОД ЗА ОБРАБОТКА 11.000M2
  • ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА 20.000 T. / ГОДИШНО
  • ОХЛАДЕНО СЪХРАНЕНИЕ ЗА 9.000 ТОНА (И НЕ ОХЛАДЕНО)
  • ВИСОКА СТЕПЕН НА АВТОМАТИЗАЦИЯ
  • МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА МРЕЖА
  • ПРИСЪСТВА В ЕВРОПА, САЩ, АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЯ РЕГИОН

КОНТАКТИ

Работим за дребномащабна и едромащабна дистрибуция, с най-висок стандарт за качество.

 Да поговорим?

    Прочетох и приемам политиката за поверителност