Duurzaamheid

We zijn alles verschuldigd aan onze zeeën en daarom is het onze belangrijkste prioriteit ervoor te zorgen en deze in perfecte staat te preserveren voor de huidige en toekomstige generaties.

Sostenibilidad Discefa

Zo werken we samen aan het doel om het leefklimaat van onze zeeën te waarborgen en duurzaam vistuig naar alle uithoeken van de wereld te brengen.

OCEANEN VOL VAN LEVEN

IIn onze inspanningen om van duurzame visserij de enige optie te maken, steunen wij op enkele van de belangrijkste visgronden ter wereld, waaronder Mauritanië en Mexico, projecten ter verbetering van de visserij (FIP’s).

Als onderdeel van deze missie werken we samen met het MSC-programma, waarvan het meest veeleisende milieukeurmerk in onze sector afhankelijk is. Het maakt onderscheid tussen visserijproducten afkomstig van milieuvriendelijke visserijpraktijken en die de veiligste, meest transparante en strengste bewakingsketens hebben doorstaan.

VISTUIGEN

Inktvis, die dagelijks op ambachtelijke wijze wordt gevangen door kleine boten, is ons doel om de productie- en handelsketen te bevoorraden.
Vanuit Discefa pleiten wij ervoor dat ons product volgens deze duurzaamheidsnormen wordt gevangen en dat naast het naleven van de voor de soort vastgelegde minimummaten, uitsluitend op exemplaren wordt gevist die niet in het paaiseizoen zijn. Dit zijn de belangrijkste vistuigen waar we mee werken:

Fuiken en vallen voor inktvissen

Voor dit traditionele vissysteem, dat één van de meest milieuvriendelijke is, maken we gebruik van fuiken met één enkele ingang waarbinnen het aas wordt geplaatst. Exemplaren van andere soorten of die niet aan de minimummaat voldoen, worden levend in zee teruggezet met het oog op een deugdelijk en respectvol beheer van de bestanden.

Vishaken en vislijnen

Dit is zowel een eenvoudige als effectieve manier: voor het vangen van inktvis zijn een vislijn en een vishaak voldoende. Het uiterst selectieve systeem stelt ons in staat om, met respect voor onze zeeën, uitsluitend exemplaren te vangen die voor consumptie bedoeld zijn.

IN HET BELANG VAN HET MILIEU

Een goed voorbeeld hiervan is de recente modernisering en uitbreiding van onze RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Dankzij deze hervorming beschikken we nu naast het beheer van de recycling van alle verpakkingen over een eigen waterzuiveringsinstallatie, die de naleving van de parameters voor lozing van het in ons productieproces gebruikte water garandeert.


Bovendien zijn alle verpakkingen waarin wij ons product presenteren en op de markt brengen recyclebaar. Wij kopen de grondstoffen zelf in en produceren ze hier in onze installaties om te garanderen, dat uw afval nooit schade aan onze planeet zal veroorzaken.

CONTACT

We werken zowel voor de kleine als grote distributiesector en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Eens praten?

    Ik heb het gelezen en aanvaard het privacybeleid