UDRŽITELNOST

Za vše vděčíme našim mořím, a proto patří mezi naše priority pečovat o ně a udržovat je v perfektním stavu pro současnou i budoucí generaci.

Sostenibilidad Discefa

Pracujeme na cíli zajistit přežití našich moří a přiblížit udržitelná rybolovná zařízení do všech koutů světa.

OCEÁNY PLNÉ ŽIVOTA

Jako součást této mise spolupracujeme s programem MSC, na kterém závisí nejnáročnější ekoznačka v našem odvětví. V rámci připojení k tomuto typu iniciativy se snažíme aktivně přispět za účelem podpořit šíření certifikovaného rybolovu chobotnic v oblastech, ve kterých působíme. Jakmile dosáhneme tohoto cíle, zbývá nám pokračovat v práci a přispět k tomu, aby jejich počet nepřestával růst.

Ve svém úsilí učinit z udržitelného rybolovu jedinou možnost podporujeme aktivně projekty na zlepšení rybolovu (FIP) v některých z hlavních rybolovných oblastí na světě, jako je Mauritánie a Mexiko. Spolupracujeme tak na cíli zajistit přežití našich moří a přiblížit udržitelná rybolovná zařízení do všech koutů světa.

RYBOLOVNÁ ZAŘÍZENÍ

Chobotnice lovená tradičním způsobem v malých plavidlech pro každodenní rybolov je naším cílovým produktem za účelem zásobit náš výrobní a obchodní řetězec. Z Discefy prosazujeme, aby náš produkt byl loven v souladu se standardy udržitelnosti, jež zaručují výlučný rybolov exemplářů, které se nenacházejí v období rozmnožování kromě toho, že splňují minimální velikost stanovenou pro daný druh. Toto jsou hlavní rybolovná zařízení, s nimiž pracujeme:

Vrše a lapadla pro chobotnice

Pro tento systém tradičního rybolovu, který je jedním z nejšetrnějších vůči životnímu prostředí, používáme nádoby s jedním vstupním otvorem, do jejichž vnitřku se umisťuje návnada. Exempláře jiných druhů nebo ty, které nesplňují minimální velikost, se vracejí živé do moře za účelem zajistit adekvátní a šetrné zajištění zdroje.

Háčky a rybářské vlasce

Nacházíme se před snadnou a účinnou metodou rybolovu: stačí rybářský vlasec a háček pro chycení chobotnice. Tento vysoce selektivní systém umožňuje lovit pouze a výhradně exempláře určené ke konzumaci, přičemž je šetrný vůči našim mořím.

ZA LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V Discefa jsme vždy zapojeni do vyhledávání zlepšení, která podporují správné rybolovné postupy a zaručují kvalitu našeho koncového produktu.


Dobrým příkladem je nedávná modernizace a rozšíření naší ČOV (čistírny odpadních vod). Kromě toho, že zajišťujeme recyklaci pomocí oprávněného správce všech obalů, díky této reformě nyní disponujeme vlastním zařízením umožňujícím úpravu vod na vnitřní úrovni, čímž zaručujeme splnění parametrů vypouštění vod použitých v rámci našeho výrobního procesu.


Všechny obaly, v nichž podáváme a prodáváme naše produkty, jsou navíc recyklovatelné. Suroviny nakupujeme osobně a vyrábím je zde na našich zařízeních za účelem zaručit, že naše odpady nikdy nepoškodí naši planetu.

KONTAKT

Pracujeme pro velkoobchodní i maloobchodní distribuci s nejvyšším standardem kvality.

Popovídáme si?