zrównoważony

Wszystko, co mamy, zawdzięczamy morzu, dlatego naszym priorytetem jest dbanie o nie i zachowanie w idealnym stanie zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.

Sostenibilidad Discefa

W ten sposób przyczyniamy się do zapewnienia przetrwania naszych mórz i upowszechniania narzędzi połowowych do prowadzenia zrównoważonego rybołówstwa we wszystkich zakątkach świata.

OCEANY PEŁNE ŻYCIA

W naszych wysiłkach zmierzających do tego, aby uczynić zrównoważone rybołówstwo jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem, aktywnie wspieramy projekty jego udoskonalenia (w języku angielskim oznaczane skrótem FIP) na kilku głównych łowiskach na świecie, takich jak Mauretania i Meksyk.

W ramach tej misji współpracujemy z programem MSC, który przyznaje najbardziej wymagające certyfikaty ekologiczne w naszej branży. Wyróżnia się nimi te owoce morza, które pozyskiwane są zgodnie z najlepszą praktyką połowową i z poszanowaniem środowiska, a proces ich pozyskiwania spełnia najbardziej restrykcyjne zasady bezpieczeństwa i przejrzystości.

NARZĘDZIA POŁOWOWE

Specjalizujemy się w sprzedaży ośmiornic łowionych ręcznie z niewielkich kutrów w ramach codziennych połowów wystarczających do zaspokojenia potrzeb związanych z produkcją i sprzedażą. W firmie Discefa chcemy pozyskiwać nasz surowiec właśnie według standardów zrównoważonego rybołówstwa, które zagwarantują połowy ośmiornic tylko poza okresem ochronnym i po osiągnięciu rozmiarów wyznaczonych dla danego gatunku.
Są to podstawowe metody połowu, jakie stosujemy.

Więcierze i pułapki do połowu ośmiornic

Do tego tradycyjnego systemu połowów, jednego z najbardziej szanujących środowisko, używamy pojemników z jednym otworem wpustowym, wewnątrz których znajduje się przynęta. Przedstawiciele innych gatunków i ośmiornice mniejsze niż wielkość minimalna, powracają do morza żywe w ramach zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami.

Haczyki i żyłki

Chodzi o metodę, która jest prosta i skuteczna: aby złapać ośmiornicę, naprawdę wystarczy żyłka i haczyk. Dzięki temu, że system ten zapewnia tak skuteczną selekcję, umożliwia łowienie tylko i wyłącznie osobników, które nadają się do jedzenia, co gwarantuje poszanowanie dla zasobów naszych mórz.

W OBRONIE ŚRODOWISKA

Firma Discefa od zawsze angażuje się w poszukiwanie udoskonaleń promujących najlepszą praktykę w dziedzinie rybołówstwa i zapewniających najwyższą jakość naszego produktu końcowego.

Dobrym tego przykładem jest niedawna modernizacja i rozbudowa naszej oczyszczalni ścieków. Dzięki tej modernizacji oprócz procesu zarządzania recyklingiem wszystkich pojemników i opakowań, którym kieruje wyspecjalizowany operator, teraz dysponujemy również własną wewnętrzną instalacją do oczyszczania wody, która gwarantuje zgodność parametrów wypływu wody z parametrami wody używanej w naszym procesie produkcyjnym.

Również wszelkie opakowania, w jakich prezentujemy i sprzedajemy nasze produkty, podlegają recyklingowi. Sami kupujemy surowiec najwyższej jakości i przetwarzamy go w naszych zakładach, dbając o to, aby żadne odpady nigdy nie zaszkodziły naszej planecie.

KONTAKT

Pracujemy dla małych i dużych dystrybutorów z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

 Porozmawiamy?

    Zapoznałem się i akceptuję warunki polityki prywatności