Pravna obavijest

Pravna obavijest

U skladu sa Zakonom br. 34 od 11. srpnja 2002. godine o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini (LSSI CE), ovime obavještavamo korisnike o podacima društva koje je vlasnik ove mrežne stranice:

1.  Identifikacijski podaci društva

Voditelj obrade podataka

Tvrtka: DISCEFA SLU
Porezni identifikacijski broj (CIF / NIF): B70316377
Skraćena tvrtka: DISCEFA
Sjedište: Rúa Marconi 5-7-9-11, Pol. Ind. Espíritu Santo, Parcelas 131-132,
15650 Cambre (A Coruña)
Voditelj sigurnosti: [Miguel Peralta Cobo] (info@discefa.com)

Kontakt podaci

-Telefon: 981 64 92 52
-Adresa elektroničke pošte: info@discefa.com
-Obrazac za online kontakt: https://www.discefa.com/contacto/

Registar trgovačkih društava:

-Društvo je upisano u Registar trgovačkih društava A Coruñe: Svezak 3438 List 179 Stranica C-48.198 upis broj 1ª
Opći registar španjolske Agencije za zaštitu podataka (provjeri sadržaj registra): Kupci/dobavljači, video nadzor, zaposlenici i korisnici mrežne stranice.
-Naziv domene (mrežne stranice)https://www.discefa.com/

 

2.  Predmet poslovanja

Društvo “DISCEFA SLU“ (u nastavku “DISCEFA”), odgovorno za ovu mrežnu stranicu, korisnicima stavlja na raspolaganje ovu ispravu kojom ispunjava zahtjeve Zakona br. 34 iz 2002. godine o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini (LSSI-CE) te kojom sve korisnike mrežne stranice obavještava o uvjetima korištenja iste.
Svaka osoba koja pristupi ovoj mrežnoj stranici preuzima ulogu korisnika, čime se obvezuje na poštivanje i strogo pridržavanje ovdje navedenih odredbi, kao i bilo kojih drugih zakonskih odredbi koje mogu biti primjenjive.
Društvo “DISCEFA“ zadržava pravo izmjene bilo koje vrste informacija koje mogu biti objavljene na ovoj mrežnoj stranici, bez obveze prethodne najave ili obavještavanja korisnika o navedenim obvezama. Objava na mrežnoj stranici smatra se dovoljnom.

 

3.  Zaštita podataka

Društvo “DISCEFA” zalaže se za potpuno pridržavanje španjolskih propisa o zaštiti osobnih podataka i jamči potpunu usklađenost s propisanim obvezama te primjenu sigurnosnih mjera navedenih u članku 9. Zakona br. 15 iz 1999. godine o zaštiti osobnih podataka (LOPD) i Pravilnika o provedbi navedenog zakona te pridržavanje propisa Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679. U skladu s navedenim propisima, obavještavamo Vas da je preduvjet za korištenje ove mrežne stranice prijenos određenih osobnih podataka putem obrazaca za registraciju i kontakt ili putem elektroničkih poruka te da će društvo “DISCEFA” obrađivati takve podatke. Slanje takvih osobnih podataka smatra se izričitom suglasnošću za njihovu obradu, unatoč tome što navedena suglasnost može biti povučena. Dodatne informacije dostupne su u našoj “Politici privatnosti”.

Društvo “DISCEFA” korisnicima stavlja na raspolaganje ispravu Politika privatnosti društvakojom korisnike obavještava o sljedećem:

  • Podacima o voditelju obrade podataka.
  • Podacima koji se obrađuju.
  • Datoteci u kojoj će navedeni podaci biti pohranjeni.
  • Svrsi obrade podataka.
  • Informacijama o postojanju, odnosno nepostojanju obveze za slanje podataka, kao i o posljedicama u slučaju uskraćivanja podataka.
  • Informacijama o pravima korisnika i postupcima za ostvarivanje tih prava.

 

4.  Intelektualno vlasništvo, propisi i forum

Ova mrežna stranica, uključujući, bez ograničenja, programiranje, uređivanje, sastavljanje i ostale radnje koje su nužne za njen rad te dizajne, logotipe, tekst i slike vlasništvo je društva “DISCEFA” ili, ako je primjenjivo, posjeduje dopuštenje ili izričito odobrenje autora.
Svi sadržaji mrežne stranice uredno su zaštićeni propisima intelektualnog i industrijskog vlasništva te upisani u odgovarajuće javne registre te se ne dopušta ni potpuna niti djelomična reprodukcija i/ili objavljivanje mrežne stranice, njena informatička obrada, distribucija, širenje, izmjena ni transformacija bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika.
Dizajni, logotipi, tekstovi i/ili slike koje nisu vlasništvo društva “DISCEFA”, a koji mogu biti objavljeni na mrežnoj stranici pripadaju odgovarajućim vlasnicima, koji su sami odgovorni za eventualne sporove koji mogu nastati na temelju korištenja istih. U svakom slučaju, društvo “DISCEFA” posjeduje izričito i prethodno dodijeljeno odobrenje autora istih. Društvo “DISCEFA” vlasnicima priznaje odgovarajuća prava industrijskog i intelektualnog vlasništva, što ne podrazumijeva da je njihovo puko navođenje ili pojavljivanje na mrežnoj stranici jamstvo postojanja ikakvih prava ili odgovornosti pružatelja usluga naspram istih, niti postojanja ikakve potpore, sponzorstva ili preporuke istog.
Korisnik sadržaj koji se pojavljuje na ovoj mrežnoj stranici može koristiti u osobne i privatne svrhe, no uporaba u komercijalne svrhe je zabranjena. Društvo “DISCEFA” će nadzirati poštivanje prethodno navedenih uvjeta, kao i pravilne uporabe sadržaja objavljenih na njegovim mrežnim stranicama te će u slučaju korisnikovog kršenja ili nepridržavanja navedenih prava pokrenuti odgovarajuće građanskopravne i kaznenopravne postupke.

5.  Primjenjivi zakon i sudska nadležnost


Svaki pojedinačni i svi navedeni Uvjeti korištenja mrežne stranice podložni su primjeni španjolskog prava. Jezik na kojem je sastavljena ova pravna obavijest i na kojem se ista tumači je španjolski. Pri rješavanju sporova ili pitanja vezanih uz ovu mrežnu stranicu ili aktivnosti koje se na njoj provode primjenjivat će se španjolsko zakonodavstvo, na što stranke ovime izričito pristaju, a za rješavanje svih sporova koji nastanu na temelju korištenja iste ili su povezani s njime bit će nadležni prvostupanjski i drugostupanjski sudovi u A Coruñi.

Politika privatnosti

1.  Politika privatnosti

Društvo “DISCEFA” obavještava korisnike mrežne stranice o svojoj politici obrade i zaštite osobnih podataka korisnika i kupaca, koji mogu biti prikupljeni tijekom pregledavanja mrežne stranice te kupnje proizvoda ili ugovaranja usluga putem mrežne stranice. U skladu s navedenim, društvo “DISCEFA” jamči pridržavanje važećih propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka, navedenih u Organskom zakonu br. 15 od 13. prosinca 1999. godine, o zaštiti osobnih podataka, u Kraljevskom dekretu br. 1720 od 21. prosinca 2007. godine, kojim se odobrava Pravilnik o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (LOPD) i u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDRP) (EU) 2016/679.

Korištenje ove mrežne stranice podrazumijeva izričito prihvaćanje ove Politike privatnosti.

 

2.  Mjere sigurnosti

U skladu s važećim zakonodavstvom vezanim uz zaštitu podataka, ovime se korisnici obavještavaju da je društvo “DISCEFA” usvojilo tehničke i organizacijske mjere iz odredbi prethodno navedenih propisa. Osobne podatke koji se prikupljaju putem obrazaca obrađuju isključivo društvo “DISCEFA” osobno ili ovdje navedeni Izvršitelji obrade podataka. Usvojene mjere sigurnosti odgovaraju vrsti podataka koji se prenose te su instalirane u sve dostupne medije i tehnička sredstva, kako bi se izbjegao gubitak, zlouporaba, izmjena, neovlašten pristup i krađa podataka koje nam prenosite.

 

3.  Istinitost podataka

Kupac ili korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je prenio istiniti i točni te se obvezuje ažurirati ih i obavijestiti društvo “DISCEFA” o bilo kojoj izmjeni istih. Korisnik odgovora za istinitost svojih podataka te je jedini odgovoran za moguće sporove ili parnice koje mogu nastati na temelju njegovih netočnih podataka. Kako bismo osobne podatke mogli redovito ažurirati, važno je da korisnik društvo “DISCEFA” obavijesti o svakoj izmjeni izvršenoj nad istima. U suprotnome ne možemo odgovarati za istinitost podataka.

4.  Prikupljanje i obrada podataka

Društvo “DISCEFA” obvezno je obavijestiti korisnike svoje mrežne stranice o prikupljanju osobnih podataka putem elektroničkih poruka ili obrazaca dostupnih na ovoj mrežnoj stranici. U skladu s navedenim, društvo”DISCEFA” smatrat će se Voditeljem obrade podataka prikupljenih na prethodno navedeni način.
S druge strane, društvo “DISCEFA” obavještava korisnike da svrha obrade prikupljenih podataka uključuje odgovaranje na zahtjeve koje je korisnik postavio, uključivanje u popis kontakata, pružanje proizvoda ili usluga i upravljanje poslovnim odnosom. Operacije te upravni i tehnički postupci, bilo da se odvijaju na automatski način ili ne, koji omogućavaju prikupljanje, pohranjivanje, izmjenu, prijenos i ostale radnje vezane uz osobne podatke, smatraju se Obradom osobnih podataka.
Društvo “DISCEFA” korisnicima na raspolaganje stavlja niz telematičkih mehanizama za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka u prethodno navedene svrhe. Osobni podaci koji se prikupljaju telematičkim putem, bilo elektroničkom poštom, obrascima za kontakt dostupnima na ovoj mrežnoj stranici ili online ugovaranjem, koriste se za komercijalno i administrativno upravljanje poslovnim odnosima s kupcima i korisnicima proizvoda i usluga društva. Ove će podatke obrađivati serveri kojima upravlja https://www.arsys.es/, društvo koje također pruža usluge elektroničke pošte i koje se smatra Izvršiteljem obrade podataka. U skladu s odredbama Zakona o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini (LSSICE), društvo “DISCEFA” se obvezuje da neće slati marketinške obavijesti bez da ih označi kao takve. U tu svrhu, marketinškim obavijestima neće se smatrati informacije koje se kupcima šalju u svrhu održavanja postojećeg ugovornog odnosa.
U svakom slučaju, prikupljat će se isključivo podaci potrebni za izvršenje ugovorene usluge ili za pružanje primjerenog odgovora na zahtjev za informacije postavljen od korisnika.

Osobni podaci će se ponekad pružati putem poveznica na mrežne stranice trećih osoba. U tom slučaju, zaposlenici društva “DISCEFA” ni u kom trenutku neće imati pristup osobnim podacima koje kupac prenosi navedenim trećim stranama.

5.  Ostvarivanje prava

Zakon o zaštiti osobnih podataka (LOPD) i Opća uredba o zaštiti podataka (GDRP) korisnicima pružaju mogućnost ostvarenja niza prava povezanih s obradom njihovih osobnih podataka. Ukoliko osobne podatke korisnika obrađuje društvo “DISCEFA”, utoliko će korisnici moći ostvariti svoja prava. U tu svrhu, korisnik se treba obraditi elektroničkom porukom na adresu info@discefa.com ili dopisom na adresu navedenu u našoj pravnoj obavijesti i pritom priložiti ispravu na temelju koje dokazuje svoj identitet (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Navedena poruka, odnosno dopis, mora sadržavati sljedeće podatke:
Ime i prezime korisnika, obrazac zahtjeva, prebivalište i podatke koji dokazuju identitet korisnika. Prava može ostvariti isključivo korisnik. Međutim, može ih izvršiti i osoba koju je korisnik ovlastio kao svog zakonskog zastupnika. U tom slučaju, ta osoba mora podnijeti isprave koje dokazuju da zastupa korisnika.
Korisnik može zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima.
  • Pravo na ispravak (ako su podaci netočni) ili brisanje podataka.
  • Pravno na ograničenje obrade, u kojem slučaju će društvo “DISCEFA” podatke zadržati isključivo za izvršenje ili odbijanje zahtjeva.
  • Pravo prigovora na obradu podataka: Društvo “DISCEFA” će prestati obrađivati Vaše podatke, osim ako se obrada podataka mora nastaviti iz legitimnih razloga ili u svrhu izvršenja ili odbijanja mogućih zahtjeva.
  • Pravo na prenosivost podataka: u slučaju da želite da Vaše podatke obrađuje drugo društvo, “DISCEFA” će omogućiti prijenos Vaših podataka novom Voditelju obrade.

6.  Prijenos podataka trećim osobama

Društvo “DISCEFA” Vaše podatke neće ustupati ni prenositi trećim osobama, osim u zakonom predviđenim slučajevima i u slučajevima kada pružanje usluga zahtijeva zasnivanje ugovornog odnosa s Izvršiteljem obrade, pri čemu će se uvijek poštivati opći uvjeti koje korisnik odobri prije zasnivanja takvog odnosa. U skladu s time, korisnik u trenutku kada ugovori korištenje naših usluga prihvaća da se bilo koja od istih može u potpunosti ili djelomično podugovoriti s drugim osobama ili društvima, koja će se smatrati Izvršiteljima obrade i s kojima je sklopljen odgovarajući Ugovor povjerljivosti ili čije su Politike privatnosti, dostupne na njihovim odgovarajućim mrežnim stranicama, primjereno nadopunjene. Korisnik pritom također prihvaća da će neki od prikupljenih osobnih podataka biti preneseni tim Izvršiteljima obrade, onda kada to bude potrebno za učinkovito izvršenje ugovorenih usluga. Korisnik se može usprotiviti prijenosu svojih podataka Izvršiteljima obrade putem pisanog zahtjeva, poslanog bilo kojim od prethodno navedenih komunikacijskih sredstava.

7.  Povjerljivost

Podaci koje kupac pruža uvijek će se smatrati povjerljivima te neće biti korišteni ni u koje druge svrhe osim u one povezane s ugovorenim uslugama ili kupljenim proizvodima društva “DISCEFA”. Društvo “DISCEFA” se obvezuje da neće dijeliti niti otkrivati podatke o namjerama kupca, razlozima zatraženog savjeta ni duljini trajanja ugovornog odnosa s istim.

8.  Valjanost

Ovu Politiku privatnosti i zaštite podataka sastavili su zaposlenici društva EXPERTOS LOPD®, specijaliziranog za zaštitu podataka, dana 16. svibnja 2018. godine te se ona može promijeniti, ovisno o budućim izmjenama zakonodavstva i sudske prakse. Vlasnik podataka odgovoran je za čitanje ažurirane isprave, kako bi u svakom trenutku znao svoja prava i obveze.

9.  Prikupljanje i obrada podataka

Društvo “DISCEFA” obvezno je obavijestiti korisnike svoje mrežne stranice o prikupljanju osobnih podataka putem elektroničkih poruka ili obrazaca dostupnih na ovoj mrežnoj stranici. U skladu s navedenim, društvo “DISCEFA” smatrat će se Voditeljem obrade podataka prikupljenih na prethodno navedeni način.
S druge strane, društvo “DISCEFA” obavještava korisnike da svrha obrade prikupljenih podataka uključuje odgovaranje na zahtjeve koje je korisnik postavio, uključivanje u popis kontakata, pružanje proizvoda ili usluga i upravljanje poslovnim odnosom. Operacije te upravni i tehnički postupci, bilo da se odvijaju na automatski način ili ne, koji omogućavaju prikupljanje, pohranjivanje, izmjenu, prijenos i ostale radnje vezane uz osobne podatke, smatraju se Obradom osobnih podataka.
Društvo “DISCEFA” korisnicima na raspolaganje stavlja niz telematičkih mehanizama za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka u prethodno navedene svrhe. Osobni podaci koji se prikupljaju telematičkim putem, bilo elektroničkom poštom, obrascima za kontakt dostupnima na ovoj mrežnoj stranici ili online ugovaranjem, koriste se za komercijalno i administrativno upravljanje poslovnim odnosima s kupcima i korisnicima proizvoda i usluga društva. Ove će podatke obrađivati serveri kojima upravlja https://www.arsys.es/, društvo koje također pruža usluge elektroničke pošte i koje se smatra Izvršiteljem obrade podataka.
U skladu s odredbama Zakona o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini (LSSICE), društvo “DISCEFA” se obvezuje da neće slati marketinške obavijesti bez da ih označi kao takve. U tu svrhu, marketinškim obavijestima neće se smatrati informacije koje se kupcima šalju u svrhu održavanja postojećeg ugovornog odnosa.
U svakom slučaju, prikupljat će se isključivo podaci potrebni za izvršenje ugovorene usluge ili za pružanje primjerenog odgovora na zahtjev za informacije postavljen od korisnika.

Osobni podaci će se ponekad pružati putem poveznica na mrežne stranice trećih osoba. U tom slučaju, zaposlenici društva “DISCEFA” ni u kom trenutku neće imati pristup osobnim podacima koje kupac prenosi navedenim trećim stranama.

Opći uvjeti korištenja mrežne stranice

Ova mrežna stranica sadrži tekstove koji su sastavljeni isključivo u svrhu informiranja i objavljivanja, koji možda ne odražavaju aktualno stanje zakonodavstva ili sudske prakse te koji se odnose na opće situacije, zbog čega korisnik njihov sadržaj ne bi nužno trebao primijeniti na konkretne slučajeve.
Na ovoj mrežnoj stranici navedene su pojedinosti usluga koje nudi društvo “DISCEFA”. Korištenje ove mrežne stranice podrazumijeva prihvaćanje sljedećih uvjeta, bez prava podnošenja bilo kakvog prigovora protiv istih:

a) Ova mrežna stranica namijenjena je punoljetnim korisnicima

b) Društvo “DISCEFA” zadržava pravo izmjene sadržaja mrežne stranice, svojih usluga, tarifa, jamstava i sl., u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti.

c) Društvo “DISCEFA” korisniku može staviti na raspolaganje poveznice ili druge stavke koje omogućuju pristup drugim mrežnim stranicama, koje pripadaju trećim stranama. Ne prodajemo proizvode ni usluge navedenih povezanih stranica, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za iste ili za sadržaj naveden na njima, njegovu istinitost ili zakonitost niti za moguće posljedice koje mogu nastati na temelju njihova korištenja. U svakom slučaju, društvo “DISCEFA” izjavljuje kako će bez odgode povući bilo kakav sadržaj koji bi mogao biti u suprotnosti s nacionalnim ili međunarodnim zakonodavstvom, moralom ili javnim poretkom te bez odgode prekinuti preusmjeravanje na navedenu mrežnu stranicu i pritom obavijestiti nadležna tijela o sadržaj koji je u pitanju.

d) Cijene navedene na mrežnoj stranici, ako su dostupne, važeće su, osim u slučaju pravopisne pogreške, te podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

e) Za pregledavanje mrežne stranice nije potrebna registracija niti otkrivanje bilo kakvih osobnih podataka.

f) Društvo “DISCEFA” ne može zajamčiti da će ova mrežna stranica raditi bez prekida i bez grešaka. Stoga ne preuzimamo odgovornost ni za kakve štete nastale korištenjem ove mrežne stranice.

g) Društvo “DISCEFA” nudi svoje usluge i proizvode na neograničeno razdoblje, ali pritom zadržava pravo obustave pružanja istih jednostranom odlukom i bez prethodne obavijesti.

h) Društvo “DISCEFA” ne preuzima odgovornost ni za kakve štete ni opasnosti, ni vlastite niti trećih strana, koje mogu nastati na temelju kupčeve zlouporabe ove mrežne stranice.

i) Korisnik se obvezuje da ovu mrežnu stranicu i usluge koje se na njoj nude neće koristiti u svrhu poduzimanja radnji koje su protupravne, u suprotnosti s javnim poretkom ili koje krše ove Uvjete korištenja.

j) Društvo “DISCEFA” ne snosi odgovornost za viruse koji mogu nastati na temelju telematičkog prijenosa infiltriranog od trećih strana, koji su generirani kako bi određenom informatičkom sustavu nanijeli negativne posljedice.

k) Društvo “DISCEFA” vne snosi odgovornost za informacije i sadržaje koji su pohranjeni na, uključujući, bez ograničenja, forumima, sobama za čavrljanje, blogovima, u komentarima, na društvenim mrežama ili u bilo kojim drugim medijima koji trećim stranama omogućuju da samostalno objavljuju sadržaj na mrežnoj stranici pružatelja usluga. Unatoč navedenome i u skladu s odredbama članaka 11 i 16 Zakona o uslugama informatičkog društva i elektroničkoj trgovini, društvo “DISCEFA” će na aktivan način surađivati sa svim korisnicima, nadležnim tijelima i snagama sigurnosti kako bi uklonilo ili po potrebi onemogućilo sve sadržaje koji bi mogli negativno utjecati na nacionalno ili međunarodno zakonodavstvo, moralna pravila i javni red, ili biti u suprotnosti s istima. U slučaju da korisnik smatra da na mrežnoj stranici postoji sadržaji koji bi mogao biti ocijenjen kao takav, molimo ga da to bez odgode prijavi administratoru mrežne stranice.

l) Ova mrežna stranica pregledana je i provjerena kako bi radila na ispravan način. U skladu s navedenim, jamči se njen ispravan rad svih 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Unatoč tome, društvo “DISCEFA” ne odbacuje mogućnost postojanja određenih programskih problema ili djelovanja viših sila, prirodnih katastrofa, štrajkova ili sličnih okolnosti koje mogu onemogućiti pristup mrežnoj stranici.

m) Mišljenja izražena na ovoj mrežnoj stranici ne odražavaju nužno gledišta društva “DISCEFA”. Sadržaj članaka objavljenih na ovoj mrežnoj stranici se ni u kom slučaju ne može smatrati zamjenom za pravni savjet. Korisnik ne smije djelovati na temelju informacija sadržanih na ovoj mrežnoj stranici bez prethodnog pribavljanja odgovarajućih stručnih savjeta.
U konačnici je isključivo korisnik odgovoran za svoje korištenje usluga, sadržaja i poveznica navedenih na ovoj mrežnoj stranici.

Politika kolačića

Korištenje kolačića na mrežnoj stranici i aplikacijama društva “DISCEFA”

U skladu sa Zakonom br. 34 od 11. srpnja 2002. godine o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini, ovime Vas obavještavamo o korištenju kolačića na mrežnim stranicama i aplikacijama društva “DISCEFA”, koji olakšavaju i poboljšavaju korisnikov pregled stranice tako da pohranjuju postavke i način prikaza mrežne stranice i nude korisniku informacije koje bi mu mogle biti zanimljive.


Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se postavlja na Vaše računalo ili drugi uređaj koji koristite (pametni telefon, tablet, priključeni televizor) prilikom pristupa određenim mrežnim stranicama ili aplikacijama. Između ostalog, kolačići omogućuju prikupljanje statističkih informacija, lakše podržavanje određenih tehničkih funkcija, pohranjuju i prikupljaju informacije o navikama pri pregledavanju mrežnih stranica, preferencijama korisnika ili njegovim uređajima te, ovisno o informacijama koje sadržavaju i o načinu korištenja uređaja, mogu biti korišteni i za prepoznavanje korisnika. Kolačić se pohranjuje na računalo kako bi omogućio identifikaciju korisnika koji pregledava naše mrežne stranice ili aplikacije. Mrežna stranica može postaviti kolačić na preglednik ako mu to postavke preglednika dopuštaju. Preglednik dopušta da mrežna stranica pristupa isključivo kolačićima koje je sama postavila, a ne i kolačićima drugih stranica.

 
Zašto su kolačići važni?

“DISCEFA” koristi kolačiće iz operativnih razloga (primjerice sesijske kolačiće) te kako bi pregledavanje mrežnih stranica učinila lakšim i pristupačnijim kroz pohranu određenih informacija o korisniku, poput njegovog jezika, države, vrste preglednika kojeg koristi itd. Određeni kolačići su neophodni da biste mogli koristiti naše usluge.

 
Vrste kolačića

Tehnički kolačići: pomažu pri poboljšanju kvalitete naše usluge, što uključuje pohranjivanje postavki korisnika i rezultata pretraživanja te praćenje trendova korisnika.

Statistički kolačići: prikupljaju podatke o datumu posjeta, URL adresi i nazivu posjećene stranice. Izvještaji koji se sastavljaju na temelju ovih podataka koriste se isključivo u statističke svrhe i daju informacije o ponašanju korisnika pri pregledavanju mrežnih stranica u anonimnom obliku.

Sesijski kolačići: pohranjuju informacije o vrsti korisnika, pohranjujući ime korisnika kako ga ne bi morao upisivati iznova na svakoj stranici. Također pohranjuju šifrirane informacije i podatke o najdražim proizvodima korisnika.

Analitički kolačići: koriste se za praćenje tražilice s koje je posjećena mrežna stranica i utvrđivanje pojmova pretraživanja putem kojih je mrežna stranica pronađena, izračunavaju vrijeme provedeno na mrežnoj stranici tijekom svakog posjeta i broj posjeta korisnika mrežnoj stranici.

Ova mrežna stranica koristi sljedeće kolačiće:

Vlastiti kolačići

KolačićNazivSvrha
Sesijskigrid-kolačićKoristi se kako bi svakom korisniku bio prikazan primjeren dizajn mrežne stranice.

Kolačići trećih strana

KolačićNazivSvrha
Analitički__ga, __gidGoogle Analytics. Statistički izvještaji o načinu na koji korisnici pronalaze i koriste mrežnu stranicu: posjećene stranice, vrijeme boravka, vrsta preglednika… Dodatne informacije
Analitički_dc_gtm_UA-96162256-1Kolačić koji koristi Google kako bi dodao oznaku za praćenje usluge Google Analytics iz Google upravitelja oznaka.
Sesijski_hjIncludedInSample Ovaj sesijski kolačić postavlja se kako bi dopustio da “Hotjar” sazna je li posjetitelj uključen u uzorak koji koristi za generiranje tokova.

Ostali kolačići

Svim posjetiteljima mrežne stranice društva “DISCEFA” postavljaju se kolačići trećih strana, čak i ako nisu registrirani korisnici pripadajućih platformi. Primjerice, Google kolačići: Mrežna stranica Google kolačića.


Vrste kolačića prema njihovom trajanju

Kolačići koje koristi društvo “DISCEFA” trajni su, odnosno, ostaju trajno instalirani na Vašem pregledniku i aktiviraju se prilikom svakog Vašeg posjeta mrežnoj stranici, osim ako ne deaktivirate njihovo korištenje.

 
Podešavanje postavki kolačića

Da biste saznali kako možete podesiti postavke upravljanja kolačićima na svom pregledniku, posjetite sljedeće poveznice glavnih preglednika i uređaja:

-Za Internet Explorer™ -Za Safari™ -Za Chrome™ -Za Firefox™ -Za Opera™ -Za Edge


Prihvaćanje kolačića

Kada prvi put pristupite ovoj mrežnoj stranici ili aplikaciji, prikazat će Vam se prozor koji će Vas obavijestiti o korištenju kolačića i u kojem možete pregledati ovu “Politiku kolačića”. Ako prihvatite korištenje kolačića, nastavite pregledavati stranicu li pritisnete bilo koju poveznicu, smatrat će se da ste dali suglasnost našoj Politici kolačića i, u skladu s time, postavljanju istih na Vašu opremu ili uređaj.

Ako želite, možete promijeniti postavke kolačića u bilo kojem trenutku, na način da podesite Vaš preglednik da prihvaća ili ne prihvaća kolačiće koje primi ili da Vas obavijesti kada server želi pohraniti kolačić na Vaš uređaj. Obavještavamo Vas da, u slučaju da blokirate ili ne prihvatite postavljanje kolačića, određene usluge koje ne funkcioniraju bez kolačića mogu postati nedostupne za Vas ili da možda nećete moći pristupiti određenim uslugama niti u potpunosti iskoristiti cjelokupnu ponudu naših mrežnih stranica i aplikacija.
Društvo “DISCEFA” Vam zahvaljuje što prihvaćate korištenje kolačića, budući da nam to pomaže u prikupljanju točnijih podataka, koji nam omogućuju poboljšanje sadržaja i dizajna naših mrežnih stranica i aplikacija te njihovo prilagođavanje Vašim preferencijama.