Condiții generale de utilizare a paginii web

Condiții generale de utilizare a paginii web

  1. Identificarea întreprinderii

Prezenta pagină Web este proprietatea și este administrată de DISCEFA S.L.U (denumită în continuare DISCEFA S.L.U, cu următoarele date de identificare

Adresa: sediul social situat în DISCEFA S.L.U

CIF B70316377

EMAIL: info@discefa.com

Tel. +34 981 649 252

Societate înmatriculată în Registrul Comerțului din 3438, Volumul 179, Pagina C-48.198, Mențiunea1º.

 

  1. Condiții de utilizare

Accesul la pagina Web este liber și atribuie persoanei care accesează pagina condiția de Utilizator, indiferent de utilizarea ulterioară sau de contractarea Serviciilor Oferite. Utilizatorul va putea accesa și citi prezentele condiții în orice moment, însă navigarea sau utilizarea serviciilor vor presupune acceptarea expresă, voluntară și fără rezerve a acestor Condiții de utilizare. Pentru accesul la Serviciile oferite pe această pagină Web, referitor la tot ceea ce nu este gratuit sau care se supune unor obligații, Utilizatorul trebuie să fie major și să dispună de capacitate legală și de reprezentarea necesară pentru a-și putea asuma răspunderea juridică, dacă este cazul.

Utilizatorul se obligă la o utilizare rezonabilă a paginii Web, cu stricta respectare a legislației în vigoare, cu respectarea bunelor obiceiuri și a „netichetei”, adică, a tuturor normelor de comportament general pe Internet.

Utilizatorul va accepta condițiile particulare de utilizare a unui serviciu sau resursă atunci când acestea sunt necesare, lucru care va fi solicitat în mod explicit atunci când este cazul. În acest sens, nu va putea utiliza pagina Web în afara termenilor acceptați prin prezentele Condiții de utilizare, în special (i) în scopuri ilicite, sub orice formă s-ar prezenta acestea sau care constituie delicte (ii) Utilizări strict personale, indiferent dacă sunt gratuite sau nu, și (iii) utilizări în beneficiul terților, care nu aparțin de DISCEFA S.L.U și care nu au fost prevăzute în mod expres în acești termeni și condiții.

DISCEFA S.L.U va putea anula sau suspenda accesul la pagina Web al utilizatorului care încalcă oricare din obligațiile cuprinse în prezentele Condiții. Utilizatorul care nu respectă în mod intenționat sau din culpă oricare din obligațiile de mai sus, va fi răspunzător de toate daunele și prejudiciile care decurg din acțiunile sale, cauzate societății DISCEFA S.L.U sau terților.

DISCEFA S.L.U își rezervă dreptul de a aduce modificări la pagina Web, precum și la aceste Condiții de utilizare, care vor fi în orice moment disponibile și accesibile, recomandându-se, prin urmare, consultarea periodică a acestora.

Pe de altă parte, având în vedere natura specială a mijlocului ales pentru comunicarea cu Utilizatorii, DISCEFA S.L.U nu-și poate asuma răspunderea pentru imposibilitatea temporară de accesare a paginii Web într-un moment anume sau a informațiilor concrete dintre cele incluse în DISCEFA S.L.U sau pe paginile Web pe care Utilizatorul le accesează cu ajutorul linkurilor de hipertext aflate pe pagina Web.

Pe pagina Web există informații simplificate sau care sunt redactate în așa fel încât înțelegerea acestora de către Utilizatorul mediu să fie cât mai ușoară, drept pentru care DISCEFA S.L.U nu se face responsabilă pentru interpretările greșite la care ar putea duce informația prezentată aici, cu excepția neglijenței DISCEFA S.L.U în îndeplinirea funcțiilor sale, așa cum acestea sunt specificate în prezentele Condiții Generale.

DISCEFA S.L.U nu va fi în niciun caz responsabilă pentru daunele apărute ca urmare a faptelor fortuite sau imprevizibile și nici pentru cele care sunt consecința comportamentului neglijent al Utilizatorului.

 

  1. Proprietatea intelectuală sau industrială

DISCEFA S.L.U deține toate drepturile asupra paginii Web, logo-urile, structura, imaginile și elementele constitutive ale codului obiect, precum și programarea și ingineria codului sursă. Toate aceste elemente, pe lângă bazele de date sunt protejate de legislația spaniolă și europeană cu privire la proprietatea intelectuală și industrială. În cazul în care DISCEFA S.L.U ar încheia o altfel de licență, cum ar fi cele recunoscute ca „Creative Commons”, va comunica sau va face public în mod expres acest lucru.

Este interzisă orice fel de reproducere, adaptare, modificare sau comunicare publică a conținutului integral sau parțial al Portalului, efectuată sub orice formă și prin orice mijloc, digital, manual sau sub altă formă. Încălcarea acestor drepturi va putea duce la acțiuni legale, în materie civilă sau chiar penală și adoptarea de proceduri extrajudiciare sau judiciare de reclamație.

Este absolut interzisă orice fel de tehnică de inginerie inversă, decompilare, dezasamblare, reproducere integrală sau parțială a paginii Web. Pe lângă aceasta, este complet interzisă traducerea, modificarea, adăugarea de versiuni, comercializarea, copierea sau prelucrarea acestuia, cu eliminarea oricărui aviz de proprietate, etichete sau watermark și, doar enunțiativ, nu limitativ, diagramele logice, codurile sursă, obiect și/sau modelele de date, și nici nu va putea modifica sau crea lucrări inspirate sau bazate pe Portal și pe niciuna din părțile acestuia, fără autorizația prealabilă și expresă din partea DISCEFA S.L.U.

 

  1. Politica de confidențialitate

Datele personale pe care Utilizatorul trebuie să le pună la dispoziție pentru accesarea, contractarea sau consultarea Serviciilor prin intermediul formularelor existente pe site, precum și orice fel de alte date oferite în mod voluntar sau în timpul navigării pe pagină vor fi înregistrate în fișierele proprietatea DISCEFA S.L.U, corespunzător înregistrate în baza Legii Organice nr. 15/1999 de Protecție a Datelor cu Caracter personal și conform cu scopurile prevăzute pentru fiecare caz în parte, putând fi cedate alor societăți din cadrul grupului. Sunt recunoscute drepturile de acces, rectificare și anulare a datelor dvs., putând exercita aceste drepturi prin formularea unei cereri scrise la adresa menționată mai sus, însoțită de o copie după buletinul dvs.

 

Datele înregistrate sunt corespunzătoare, pertinente și rezonabile, strict legate de mediul și de scopurile precizate, iar Utilizatorul va răspunde de veridicitatea acestora, DISCEFA S.L.U rezervându-și dreptul de a exclude de la serviciile înregistrate orice fel de Utilizator care a furnizat date false, pe lângă celelalte acțiuni prevăzute de Drept.

 

  1. Politica de cookies

O cookie este un fișier care se descarcă în calculatorul/smartphone-ul/tableta Utilizatorului în momentul în care acesta accesează anumite pagini web, pentru salvarea și recuperarea informațiilor cu privire la navigarea care se efectuează de pe dispozitivul respectiv.

Cookie-urile utilizate de către DISCEFA S.L.U sau de către terți și care afectează această navigare sunt următoarele:

COOKIE TIP         SCOP

Proprii

PHPSESSID         Proprie                Sesiune php

ALE TERȚILOR

_dc_gtm_ UA-96162256-1, _ga Terți     Google analytics

utma, utmb, utmc, utmz              Terți     Google analytics

YOUTUBE.COM

pref, visitor_info1_live, ysc         Terți      Youtube (vizualizare video)

Utilizatorul va putea –în orice moment- să aleagă ce cookies dorește să funcționeze pe acest site prin intermediul:

Chrome, utilizând linkul:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, utilizând linkul:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, utilizând linkul:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, utilizând linkul:

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

  1. Jurisdicție

Pentru soluționarea oricăror conflicte sau chestiuni legate de prezentul Site Web sau de activitățile desfășurate pe acesta, inclusiv cele legate de achiziționarea de bunuri sau servicii, se va aplica legislația spaniolă în toate cazurile, aceasta fiind cea căreia se supun în mod expres părțile, indiferent de țara de origine a Utilizatorului.

 

Orice fel de conflict, nelămurire sau reclamație care apare ca urmare a îndeplinirii sau interpretării prezentelor condiții sau în legătură cu acestea, sau a altor texte care ar putea să se găsească pe pagina Web, va fi supus spre soluționare Judecătoriilor și Tribunalelor cărora DISCEFA S.L.U este arondat, cu renunțarea expresă la orice altă jurisdicție sau instanță de judecată care ar putea fi competentă. Aceasta nu se mai aplică în cazul în care Utilizatorul are calitatea de client, caz în care se va apela la instanța de pe raza domiciliului acestuia.

 

  1. Politica de confidențialitate-LOPD

În baza Legii Organice 15/1999, de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, vă informăm că atât datele furnizate aici, precum și prin intermediul formularelor existente pe pagina Web, precum și oricare altele oferite în mod voluntar sau în timpul navigării pe site, vor fi înregistrate în fișierele aflate în proprietatea DISCEFA S.L.U., care sunt corespunzător înregistrate la Agenția Spaniolă de Protecție a Datelor, cu scopul de a gestiona relația contractuală sau informativă cu clienții, printre alte scopuri declarate. Aceste date vor fi putea fi comunicate între alte întreprinderi ale grupului. DISCEFA S.L.U, a adoptat toate măsurile, atât tehnice, cât și organizatorice, necesare pentru asigurarea confidențialității informației.

De asemenea, vă informăm că sunt recunoscute drepturile de acces la fișier, rectificare, anulare a datelor dvs. și opoziție, putând exercita aceste drepturi prin expedierea unei cereri scrise la adresa Pg . del Espíritu Santo, Rua Marconi, 5-7-9-11. 15660 Cambre. A Coruña. España, însoțită de o copie după actul dvs. de identitate. Partea interesată va răspunde, în orice caz, de veridicitatea datelor furnizate, societatea rezervându-și dreptul de a exclude de la serviciile înregistrate orice utilizator care a furnizat date false. Prin completarea oricărui formular sau prin furnizarea datelor dvs., trimiterea unei cereri de informații sau altele similare, dvs. ne autorizați în mod expres să vă trimitem informări comerciale prin poșta electronică sau prin alt mijloc similar; potrivit prevederilor articolului 21 din Legea 34/2002, din 11 iulie, a Serviciilor Societății de Informare și de Comerț Electronic (LSSICE).

 

  1. Exercitarea drepturilor

LOPD și RGPD acordă părților interesate posibilitatea de a exercita o serie de drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. În măsura în care datele utilizatorului fac obiectul prelucrării din partea DISCEFA, utilizatorul poate să-și exercite drepturile. Pentru a face aceasta, utilizatorul trebuie să ni se adreseze, furnizând documentele care îi dovedesc identitatea (carte de identitate sau pașaport), prin e-mail, la info@discefa.com, sau prin comunicare scrisă, la adresa care apare în mențiunile noastre legale. Această comunicare trebuie să reflecte următoarele informații: numele și prenumele utilizatorului, solicitarea, adresa și datele care îl identifică.
Exercitarea drepturilor trebuie să fie efectuată de către utilizator. Cu toate acestea, drepturile pot fi exercitate de o persoană autorizată ca reprezentant legal al părții autorizate.
În acest caz, trebuie să se furnizeze documentația care demonstrează această reprezentare a părții interesate.

Utilizatorul poate solicita exercitarea următoarelor drepturi:
• Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal.
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor (în cazul în care sunt incorecte) sau ștergerea acestora.
• Dreptul de a solicita limitarea prelucrării, caz în care acestea vor fi doar stocate de DISCEFA pentru exercitarea revendicărilor sau apărarea împotriva acestora.
• Dreptul de a se opune prelucrării: DISCEFA va înceta să vă prelucreze datele, exceptând situația în care trebuie să continue să le prelucrează din motive legitime sau pentru exercitarea unor posibile pretenții sau apărarea împotriva acestora.
• Dreptul la portabilitatea datelor: în cazul în care doriți ca datele dvs. să fie prelucrate de o altă firmă, DISCEFA va facilita transferul datelor dvs. către noul responsabil.
În cazul în care consimțământul a fost acordat pentru un anumit scop, utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe acordul furnizat înaintea retragerii acestuia.
Dacă un utilizator consideră că are o problemă cu modul în care este DISCEFA îi manipulează datele, el își poate direcționa reclamațiile către managerul de securitate sau la autoritatea corespunzătoare pentru protecția datelor, Agenția spaniolă pentru protecția datelor fiind indicată în cazul Spaniei.

 

  1. Conservarea datelor

Datele dezagregate vor fi păstrate fără o perioadă de ștergere. În ceea ce privește datele clienților, perioada de conservare a datelor cu caracter personal va varia în funcție de serviciul pe care clientul îl contractează. În orice caz, va fi minimul necesar, datele putând fi păstrate până la:
• 4 ani: Legea privind infracțiunile și sancțiunile în ordinea socială (obligații în materie de afiliere, înregistrare, anulare, contribuție, plată a salariilor etc.); articolul 66 și următoarele din Legea generală privind impozitele (registrele contabile etc.)
• 5 ani: articolul 1964 din Codul civil (acțiuni personale fără termen special)
• 6 ani: articolul 30 din Codul comercial (registre contabile, facturi etc.)
•10 ani: articolul 25 din Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Utilizatorii listelor de corespondență sau a celor încărcate de către DISCEFA la paginile sau profilurile RRSS ale acestora, vor fi păstrate până când utilizatorul își va retrage consimțământul.
Datele candidaților (C.V.), dacă există: în cazul în care candidatul nu este selectat, DISCEFA vă poate stoca CV-ul timp de maximum doi ani pentru a fi inclus la viitoarelor interviuri, cu excepția cazului în care candidatul solicită contrariul.