Discefa obdržela certifikát IFS s ratingem nejvyšší úrovně

Back to Příspěvky

Jedna z hlavních výzev, kterým čelíme jako firma, spočívá ve splnění maximálních záruk kvality.

Z tohoto důvodu jsme v Discefa nedávno získali certifikát IFS Food, přičemž jsme navíc obdrželi nejvyšší úroveň ze všech možných variant. Tato norma uznávaná Global Food Safety Initiative (GFSI) se týká všech výrobců potravin nebo balíren volně ložených potravinářských výrobků.

Konkrétně hodnotí bezpečnost a kvalitu potravin u zpracovaných výrobků nebo výrobků vystavovaných riziku znečištění během jejich fáze primárního balení.

IFS Food má zvláštní význam pro výrobce soukromé značky, jako je tomu v případě Discefy, vzhledem k mnohočetným podmínkám, které vyžaduje s ohledem na dodržování požadavků. Zohledňuje aspekty související s odpovědností vedení, kvality a bezpečnosti potravin, zajištěním zdrojů či plánováním výrobního procesu. Na zpracování této normy se podílely jak certifikační subjekty, tak i maloobchodníci, členové potravinářského průmyslu a firmy z odvětví služeb. Proto se jedná o extrémně důkladný audit, který zohledňuje požadavky všech zapojených činitelů v rámci zajištění nejvyšší kvality u výrobku, než se dostane ke konečnému spotřebiteli.

Získání nejvyšší kvality u IFS Food pro nás, jako firmu, představuje silnou motivaci v rámci našeho cíle dosáhnout excelentní úrovně. Tento typ zkoušek nám přináší neutrální pohled na naši činnost a umožňuje nám odhalit konkurenční výhody a orientovat se při zavádění zlepšování v našich procesech.

Back to Příspěvky