Navýšení tržeb v USA zvýšilo příjmy Discefy, i když stávající cena za chobotnici představuje určitou výzvu

Back to Příspěvky

Navýšení poptávky po produktech ze zmrazené chobotnice v USA a Kanadě bylo hlavní hybnou sílou tržeb Discefy během roku 2017.

Firma očekává, že tento trend zvyšování bude letos pokračovat a předpovídá navýšení obratu od 8 do 10 % a 30 % na americkém trhu. V konkrétním případě sledujeme u obchodní linie zmrazené vařené chobotnice, že se udržuje nárůst ve výši 55,7 % v porovnání s rokem 2016.

Za účelem udržení této tendence i přes situaci, kterou trh prochází, je naší prioritou do příštích let podpořit naše hlavní distributory a pokračovat ve spolupráci s nimi ve všem, co je v našich rukách. Z tohoto důvodu se v roce 2017 provedly změny a zlepšení v rámci podniku. V tomto smyslu Discefa posílila své investice do čtyř hlavních oblastí činnosti: obchodní, kvalita, výroba a nákupy.

Kromě toho Discefa vynaložila 2,8 milionů eur pro navýšení výrobní kapacity závodu na severu Španělska a vylepšení procesu hlubokého zmrazení.

Celkové tržby za rok 2017 dosáhly částky 83,89 milionů eur, což je o 28 % víc oproti loňskému roku, jak se uvádí v článku v Undercurrent. S ohledem na tyto výsledky firma očekává, že dosáhne obratu ve výši 100 milionů eur na konci tohoto roku s odhadovaným ziskem mezi 11 a 15 miliony eur.

 Situace na americkém trhu

Americký trh se stal jedním z hlavních cílů společnosti, která zde prodává své produkty prostřednictvím své dceřiné společnosti Ditusa. Ta loni dosáhla obratu 20 milionů eur, což dle vysvětlení podaným z Discefy pro Undercurrent News představuje navýšení o 36 % oproti předchozímu roku.V současnosti je Discefa největším prodejcem zmrazené chobotnice ve Spojených státech v odvětví vysoce kvalitní chobotnice.

Zdroj: Undercurrent News. Celý článek si můžete přečíst zde.

Back to Příspěvky