Zwiększenie sprzedaży w USA impulsem do wyższych dochodów firmy Discefa, chociaż obecna cena ośmiornicy stanowi wyzwanie

Back to Wpisy

Zwiększenie popytu na produkty z mrożonej ośmiornicy w USA i Kanadzie było głównym bodźcem do zwiększenia sprzedaży w firmie Discefa w 2017 roku.

Firma oczekuje, że ten trend wzrostowy będzie się utrzymywał również w tym roku i prognozuje wzrost obrotów o 8-10% i o 30% na rynku północnoamerykańskim. W przypadku linii sprzedażowej gotowanej mrożonej ośmiornicy zauważyć można wzrost utrzymany na poziomie 55,7% w porównaniu z rokiem 2016.

Aby utrzymać ten trend mimo sytuacji panującej na rynku, naszym priorytetem w najbliższym czasie będzie wsparcie dla głównych dystrybutorów i dalsza współpraca z nimi w zakresie, nad którym firma ma kontrolę. Z tego powodu w ciągu 2017 r. wprowadzono zmiany i ulepszenia w firmie Discefa, które objęły cztery główne obszary biznesowe: handel, jakość, produkcja i zakupy.

Ponadto firma Discefa zainwestowała 2,8 mln euro we wzrost możliwości produkcyjnych swojego zakładu zlokalizowanego na północy Hiszpanii i poprawę procesu głębokiego mrożenia.

Sprzedaż całkowita w roku 2017 wyniosła 83,89 mln euro, czyli o 28% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, zgodnie z tym, co podano w artykule Undercurrent. Uwzględniając te wyniki, firma oczekuje, że na koniec roku obroty wyniosą 100 mln euro, a zyski ukształtują się na poziomie między 11 a 15 mln euro.

 Sytuacja na rynku amerykańskim

Rynek północnoamerykański stał się jednym z celów firmy sprzedającej na nim swoje produkty za pośrednictwem oddziału Ditusa. W zeszłym roku osiągnięto obroty wynoszące 20 mln euro, co jak oświadczyła firma Discefa w Undercurrent news stanowi wzrost o 36% w porównaniu z rokiem poprzednim.Obecnie firma Discefa jest największym sprzedawcą mrożonej ośmiornicy w Stanach Zjednoczonych w segmencie produktów wysokiej jakości.

Źródło: Undercurrent News. Cały artykuł dostępny tutaj.

 

Back to Wpisy