Certyfikaty jakości – Discefa

Back to Wpisy

Follow the Best Quality

Nasz zespół specjalistów pracuje nad maksymalizacją standardów jakości na wszystkich etapach przetwarzania produktów. Stosujemy system identyfikowalności zgodnie z procedurami ustanowionymi przez główne organizacje zajmujące się standaryzacją i bezpieczeństwem żywności. Nasi dystrybutorzy cenią sobie firmę Discefa za jej wysoką dbałość o ścisłe przestrzeganie międzynarodowego prawa żywnościowego i certyfikowanie za pośrednictwem audytów oraz rygorystycznych procedur kontrolnych począwszy od łowisk miejsca pochodzenia:

FSSC 22000

Celem tej certyfikacji jest zapewnienie kontroli ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności. Jest to system kontroli bezpieczeństwa żywności uznany przez Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Żywności (GFSI, Global Food Safety Initiative), który gwarantuje bezpieczeństwo żywności dla konsumentów na całym świecie. Wymogiem tej certyfikacji jest zapewnienie rygorystycznego systemu identyfikacji, kontroli i minimalizacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, co prowadzi do wytwarzania bezpiecznych produktów.

ISO 22000

ISO 22000 to norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w zakresie bezpieczeństwa żywności w trakcie całego łańcucha dostaw.

IFS Food

IFS Food to standard bezpieczeństwa żywności uznany przez Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Żywności (GFSI). Przeprowadza ona audyty w firmach produkujących żywność lub pakujących produkty żywnościowe luzem, koncentrując się na aspektach związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności. Ten standard bezpieczeństwa, uznany przez Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Żywności, służy do przeprowadzania audytów firm z branży spożywczej pod kątem bezpieczeństwa i jakości ich produktów.

Certyfikat gwarancji halal

Produkty oznaczone znakiem gwarancji halal są zgodne z zasadami islamu określonymi w Koranie i tradycjami Proroka Muhammada (SWS). Certyfikat ten wskazuje, że dana żywność nie zawiera substancji zabronionych i została wyprodukowana przy użyciu odpowiednich urządzeń i maszyn, a zatem jest w pełni bezpieczna do spożycia.

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju

MSC (Marine Stewardship Council – Rada Zarządzania Zasobami Morskimi)

Nasza firma uzyskała certyfikat Łańcucha Dostaw MSC, który zapewnia identyfikowalność podczas zakupu i sprzedaży certyfikowanego produktu. Nasz numer w rejestrze to MSC-C-56456.

Zrównoważone rybołówstwo

Jesteśmy zarejestrowani w Global Octopus SR (Supply Chain Roundtable). Dzięki niemu pracujemy nad FIP (Fishery Improvement Project) dot. łowisk w Mauretanii, Meksyku i Maroku, tak aby te łowiska mogły uzyskać certyfikat MSC.

Back to Wpisy