Discefa verkrijgt de IFS-certificering met een kwalificatie van superieur niveau

Back to Berichten

Een van de belangrijkste uitdagingen waar wij als bedrijf voor staan, is het voldoen aan de hoogste kwaliteitsgaranties. Om deze reden heeft Discefa zojuist de IFS Food-certificering aan ons uitgereikt en daarnaast van alle mogelijke opties de kwalificatie van superieur niveau.

Deze norm, erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI), is van toepassing op alle voedingsmiddelenfabrikanten of verpakkers van voedingsmiddelen in bulkvorm. Zij meet in het bijzonder de veiligheid en de kwaliteit van verwerkte producten of van producten die tijdens de fase van primaire verpakking aan besmettingsrisico’s zijn blootgesteld.

IFS Food is met name van belang voor fabrikanten van huismerken, zoals in het geval van Discefa, vanwege de vele eisen die het stelt aan de naleving van de specificaties. Er wordt rekening gehouden met aspecten die verband houden met de verantwoordelijkheid van het management, voedselkwaliteit en voedselveiligheid, het beheer van hulpbronnen of de planning van productieprocessen. Bij de ontwikkeling van deze standaard zijn zowel certificatie-instellingen als retailers, leden van de voedingsmiddelenindustrie en dienstverlenende bedrijven betrokken. Om al deze redenen gaat het hier om een zeer diepgaande controle waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van alle betrokken actoren om een superieure kwaliteit te garanderen van het product dat bij de eindverbruiker terechtkomt.

Als bedrijf is het verkrijgen van het superieur niveau bij IFS Food een grote stimulans in ons streven naar uitmuntendheid. Dit soort tests geeft ons een neutraal beeld van onze activiteiten, waardoor we concurrentievoordelen kunnen detecteren en ons begeleiden bij het introduceren van verbeteringen in onze processen.

Back to Berichten