Устойчиво развитие

Дължим всичко в нашите морета, затова сред нашите приоритети е да се грижим за тях и да ги запазим в отлично състояние за настоящите и бъдещите поколения.

Sostenibilidad Discefa

По този начин ние си сътрудничим с целта да осигурим оцеляването на нашите морета и да доведем искуството на устойчивия риболов до всички краища на света.

ОКЕАНИ, ПЪЛНИ С ЖИВОТ

В усилията ни да превърнем единствен вариант устойчивия риболов, ние активно подкрепяме проектите за подобряване на рибарството (на английски FIP) в някои от основните риболовни зони в света като Мавритания и Мексико.

Като част от тази мисия ние си сътрудничим с програмата MSC, от която зависи най-взискателната екомаркировка в нашия сектор. Тя отличава продуктите от морето, идващи от риболовни практики, които зачитат околната среда и които са преминали през най-безопасните, най-прозрачни и строги вериги за контрол.

РИБОЛОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Октоподът, улавян по ръчно изработен начин с малки лодки и ежедневен риболов е нашият таргет продукт, целящ да снабдява нашата производствена и търговска верига. От Discefa държим на това нашата продукция да се улавя в съответствие с тези стандарти за устойчивост, които гарантират изключителния риболов на видове, които не са в размножителен период, в допълнение към спазването на минималните размери, установени за този вид. Това са основните риболовни съоръжения, с които работим:

Кошове и капани за октопод

За тази традиционна риболовна система, една от най-екологосъобразните по отношение на околната среда, ние използваме контейнери с един входен отвор, в който е поставена стръвта. Екземплярите от други видове или тези, които не отговарят на минималния размер, се връщат живи в морето, за да се осигури адекватно и уважително управление на ресурса.

Куки и линии

Това е прост и ефективен метод за риболов: всичко, от което се нуждаете, е въже и кука, за да хванете октопода. Тази силно селективна система ни позволява да улавяме само и изключително екземплярите за консумация, гарантирайки уважение към нашите морета.

В ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В Discefa винаги се потапяме в търсенето на подобрения, които насърчават добрите риболовни практики и гарантират качеството на нашия краен продукт.


Добър пример за това е неотдавнашната модернизация и разширяване на ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води). Благодарение на тази реформа, в допълнение към управлението на рециклирането от оторизиран управител, на всички контейнери и опаковки имаме собствено съоръжение за вътрешно третиране на водата, което гарантира спазването на параметрите за зареждане на водата, използвана в нашия производствен процес.


Освен това, всички контейнери, в които представяме и продаваме нашия продукт, могат да се рециклират. Ние лично купуваме суровината и я произвеждаме тук в нашите съоръжения, за да гарантираме, че отпадъците ни никога няма да причинят щети на нашата планета.

KOHTAKT

Работим за дребномащабна и едромащабна дистрибуция, с най-висок стандарт за качество.

Да поговорим?

    Прочетох и приемам политиката за поверителност