Общи условия за ползване на web сайта

Общи условия за ползване на web сайта

  1. Идентификация на фирмата

Този уебсайт е собственост и се управлява от “DISCEFA S.L.U” ООД (наричано по-надолу “DISCEFA”), чиито пълни данни са както следва:

Адрес: Pg . del Espíritu Santo, Rua Marconi, 5-7-9-11. 15660 Cambre. A Coruña. España

ЕИК B-70316377

E-MAIL: discefa@discefa.com

Тел. +34 981 649 252

Фирма, вписана в Търговския регистър на A Coruña, в Том 3.438, Лист 179, Страница  C-48.198, Вписване 1º.

  1. Условия за използване

Достъпът до Web-сайта е безплатен и предоставя на ползвателя му статута на Потребител, независимо от последващото използване или сключване на договор за предлаганите Услуги. Потребителят може да си осигури достъп и да прочете настоящите условия по всяко време, но сърфирането из или използването на услугите предполагат изричното, доброволно и безрезервно приемане на тези Условия за ползване. За да получите достъп до Услугите, предлагани в този уебсайт, всичко, което не е безвъзмездно или налага редица задължения, Потребителят трябва да е навършил пълнолетие и да има необходимия законов капацитет и представителство, за да бъде правно задължен в своя случай.

Потребителят се задължава да се старае да използва внимателно мрежата, при стриктно спазване на действащото законодателство, по отношение на добрите нрави и “нетикета”, т.е. общите правила за поведение в Интернет.

Потребителят ще приеме специалните условия за ползване на услуга или ресурс, когато това е необходимо, което ще се изисква изрично в приложимия случай. В същия смисъл, не можете да използвате Уебсайта извън приетото от тези Условия за ползване, по-конкретно (i) За незаконни цели, във всеко от израженията им или представляващи престъпление (ii) строго лични цели, безплатно или не, както и (iii) използване в полза на трети лица, различни от “DISCEFA” и които не са изрично предвидили тези условия

“DISCEFA” може да премахне или прекрати достъпа до уебсайта на Потребителя, който е нарушил някое от задълженията, посочени в тези условия. Потребителят, който умишлено или виновно не изпълни някое от горепосочените задължения, носи отговорност за всички вреди, които вследствие на това причини на “DISCEFA” или на трета страна.

“DISCEFA” си запазва правото да прави промени в Уебсайта, както и в тези Условия за ползване, които винаги ще са на разположение и достъпни, затова се препоръчва периодично да се поглеждат.

От друга страна и предвид особения характер на средството, избрано за комуникация с потребителите, “DISCEFA” не могат да поемат отговорност за временната невъзможност за достъп до уебсайта в определен момент или за конкретната информация на тези, включени в “DISCEFA” или в тези Уеб сайтове, до които потребителят има достъп чрез хипертекстови връзки, намиращи се на уебсайта.

На уебсайта има опростена информация или добре написана с цел да се улесни разбирането на средностатистическия потребител, така че “DISCEFA” не носи отговорност за неправилно тълкуване на представената тук информация, с изключение на небрежното действие от “DISCEFA” при упражняване на неговите функции, както е описано в настоящите Общи условия.

“DISCEFA” в никакъв случай не носи отговорност за вреди, възникнали в резултат на случайни или непредвидени събития, нито за такива, които са резултат от небрежното поведение на Потребителя.

 

  1. Интелектуална или индустриална собственост

“DISCEFA” притежава всички права върху уебсайта, лого, структура, изображения и съставни елементи на целевия код, както и програмиране и инженеринг на изходния код. Всички тези елементи, освен базите данни, са защитени от испанската и европейската нормативни уредби за интелектуална и индустриална собственост. Ако “DISCEFA” предоставя друг тип лиценз, като тези, които са признати за “Криейтив Комънс”, той ще го съобщи или ще го изрази публично изрично.

Всяко възпроизвеждане, адаптиране, промяна или публично съобщаване на цялото или част от съдържанието на Портала, направено под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, механично, ръчно или друго, е забранено. Нарушаването на тези права може да доведе до съдебни действия по граждански или дори наказателни дела и приемането на извънсъдебни или съдебни процедури по искове.

Всяка техника на обратно инженерство, декомпилация, демонтаж, пълно или частично възпроизвеждане на уебсайта е напълно забранена. В допълнение, е забранено да се превежда, модифицира, адаптира версия, комерсиализира, дублира или трансформира, като елиминира всички собствени бележки, етикети или водни знаци и, без ограничение, логически диаграми, изходни кодове, обект и / или моделът на данните, както и не може да променя или създава производни произведения или въз основа на портала или някоя от неговите части, без предварително и изрично писмено разрешение от “DISCEFA”.

 

  1. Политика на неприкосновеност

Личните данни, които Потребителят трябва да предостави за достъп, сключване на договори или преглед на услугите чрез формулярите, налични в мрежата, както и всякакви други предоставени доброволно или по време на сърфиране, ще бъдат записани в архивите, притежавани от “DISCEFA”, надлежно регистрирани в съответствие с Органичния закон 15/1999 за защита на личните данни и с целите, описани за всеки конкретен случай, и могат да бъдат предоставяни на други дружества (фирми) от групата. Правата за достъп, коригиране и заличаване на вашите данни са признати и можете да упражнявате тези права, като изпратите писмено искане до горепосочения адрес, като прикачите копие от Вашата лична карта.

Събраните данни са адекватни, уместни и не са прекомерни по отношение на посочения обхват и цели и Потребителят ще бъде отговорен за истинността им, като “DISCEFA” си запазва правото да изключва от регистрираните услуги всеки потребител, който е предоставил неверни, без да се засягат другите действия, които се прилагат по закон.

 

  1. Политика на „бисквитки” (cookies)

“Бисквитка” е файл, който се изтегля от компютъра / смартфона / таблета на Потребителя при достъп до определени уеб страници, за да съхранява и възстановява информация за сърфирането, направена от споменатия компютър.

„Бисквитките”, използвани от “DISCEFA” или от трети лица и които засягат това сърфиране, са следните:

 

БИСКВИТКА ВИД            ЦЕЛ

СОБСТВЕНИ

СОБСТВЕНОСТ Собствена сесия php

НА ТРЕТИ ЛИЦА

_dc_gtm_UA-96162256-1, _ga  Трети лица       Google analytics

utma, utmb, utmc, utmz              Трети лица       Google analytics

YOUTUBE.COM

pref, visitor_info1_live, ysc         Terceros             Youtube (visualización vídeo)

Потребителят може по всяко време да избере кои “бисквитки” иска да работят на този уебсайт:

Chrome, от:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, от:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, от:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, от:

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

  1. Юрисдикция

За разрешаването на всички спорове или въпроси, свързани с този уебсайт или разработените в него дейности, включително тези, произтичащи от придобиването на стоки или услуги, испанското законодателство ще се прилага във всички случаи, на които подлежат изрично страните, независимо от страната на произход на Потребителя.

Всяко различие, въпрос или иск, произтичащи от изпълнението или тълкуването на тези условия или свързани с тях, или други текстове, които могат да се намират на уебсайта, ще бъдат окончателно разрешавани чрез подаване до съдилищата на “DISCEFA” с изричен отказ от друга юрисдикция, която може да бъде компетентна. Това не се прилага в случай, че ползвателят има статут на Потребител, в който случай ще е приложимо мястото по местоживеене на последния.

 

  1. Политика на поверителност-Органичен закон за защита на личните данни

В съответствие с Органичен закон 15/1999 за защита на личните данни ние Ви информираме, че както предоставените тук данни, така и чрез други формуляри в Интернет, както и всякаква друга информация, предоставена доброволно или по време на сърфиране, ще бъдат включени в досиетата, собственост на “DISCEFA”, ООД, които са надлежно регистрирани в Испанската агенция за защита на личните данни, за да управляват договорните или информационни взаимоотношения с клиентите, наред с други посочени цели. Такива данни могат да бъдат споделяни между други компании в групата. “DISCEFA” ООД е предприела всички необходими мерки, технически и организационни, за да гарантира поверителността на информацията.

Също така ви информираме, че правата за достъп до архива, за коригиране, заличаване на данните и за оспорване са признати, като можете да упражнявате тези права, като изпратите писмено искане до адреса Pg . del Espíritu Santo, Rua Marconi, 5-7-9-11. 15660 Cambre. A Coruña. España, прилагайки копие от вашата лична карта. Заинтересованата страна във всички случаи ще носи отговорност за достоверността на предоставените данни, като запази правото на компанията да изключи от регистрираните услуги всеки потребител, който е предоставил невярна информация. С попълването на всеки формуляр или с предоставянето на вашите данни, изпращане на заявка за информация или други подобни, Вие ни давате своето изрично разрешение, за да можем да Ви изпращаме търговски съобщения по имейл или подобни средства, както е предвидено в член 21 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия.

  1.   УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Органичният закон за защита на данните и Общият регламент за защита на данните предоставят на заинтересованите страни възможността да упражняват серия от права, свързани с обработката на Вашите лични данни. Доколкото данните на потребителя подлежат на обработка от “DISCEFA”, те могат
упражняват своите права. Затова, потребителят трябва да отиде, като предостави документация, която да доказва Вашата самоличност (лична карта или паспорт), по електронна поща до info@discefa.com, или чрез писмено съобщение на адреса, който се показва в нашето правно съобщение Това съобщение трябва да отразява следната информация:
Име, презиме и фамилия на потребителя, искане на молба, адрес и удостоверяващите данни.
Упражняването на права трябва да се извършва от самия потребител. Може, обаче, да го направи и лице, упълномощено да бъде законан представител на упълномощената страна.
В този случай трябва да се предостави документацията, доказваща това представителство на заинтересования.Потребителят може да поиска упражняването на следните права:
• Право на искане на достъп до лични данни.
• Право на искане на поправка (в случай че те са неправилни) или премахване.
• Право на искане на ограничение на обработката им, в който случай те ще се съхраняват само от “DISCEFA” за упражняване или защита на претенции.
• Право на възражение срещу обработката: “DISCEFA” ще прекрати обработката на Вашите данни, освен ако те трябва да продължат да бъдат обработвани, поради законни причини или упражняването или защитата на евентуални претенции.
• Право на преносимост на данните: ако искате данните Ви да бъдат обработвани от друга фирма, “DISCEFA” ще улесни преносимостта на Вашите данни към новия отговорник.
В случай, че е дадено съгласие за конкретна цел, потребителят има правото да оттегли съгласието си по всяко време, без това засяга законосъобразността на обработването, основаващо се на предварително съгласие за неговото оттегляне.
Ако потребител прецени, че има проблем с начина, по който “DISCEFA” обработва данните му, той може да насочва исканията си към Отговорника по сигурността или към съответния орган за защита на данните, като испанската агенция за защита на данните е тази, която се посочва в случая на Испания.

  1.   СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Отделените данни ще бъдат запазени без период на изтриване. Що се отнася до данните на Клиента, периодът на съхранение на личните данни ще варира в зависимост от услугата, която Клиентът сключи. Във всеки случай ще е необходимият минимум, като може да остане до:
• 4 години: Закон за нарушенията и санкциите в социалния ред (задължения по отношение на принадлежност, регистрация, анулиране, вноска, изплащане на заплати …); чл. 66 и следващите от Общия данъчен закон (счетоводни книги …)
• 5 години: чл. 1964 от Гражданския кодекс (лични действия без специален срок)
• 6 години: член 30 от Търговския кодекс (счетоводни книги, фактури …)
• 10 години: чл. 25 от Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането за терористични цели.
Потребителите на пощенските списъци или тези, качени от DISCEFA на страници или профили на RRSS, ще бъдат запазени, докато потребителят не оттегли съгласието.
Данни за кандидатите (Автобиография) (ако има такива): В случай, че кандидатът не бъде избран, DISCEFA може да запази автобиографията му, тя да бъде съхранявана за максимум две години, за да бъде включена в бъдещи сесии, освен ако кандидатът не е посочил друго.