ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ομάδα επαγγελματιών μας επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των προτύπων ποιότητας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του προϊόντος.

Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί από τους σημαντικότερους οργανισμούς όσον αφορά την τυποποίηση και την ασφάλεια τροφίμων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Η αγορά και παρασκευή από την πλευρά της Discefa πραγματοποιείται απευθείας στα σημαντικότερα αλιευτικά πεδία στον κόσμο. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούμε το χταπόδι από το Μαρόκο – με την εμβληματική ποικιλία του: το χταπόδι της Ντάχλα –, πέρα από άλλες χώρες προέλευσης όπως το Μεξικό, η Χιλή ή το Περού που έχει κατηγοριοποιηθεί ως Χταπόδι προς Χταπόδι από τους εμπειρογνώμονές μας για θέματα ποιότητας, ακολουθώντας το μοναδικό στην Ευρώπη, Ιαπωνικό πρότυπο ποιότητας.

 • ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
 • ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
 • ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
 • ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ
 • ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Die Η ανταγωνιστικότητα και η υψηλή εξειδίκευση των εγκαταστάσεών μας μάς επιτρέπουν τη διανομή χιλιάδων τόνων χταποδιού ετησίως από το Μαρόκο ή το Μεξικό, τη Χιλή ή το Περού. Δραστηριοποιούμαστε απευθείας στα σημαντικότερα αλιευτικά πεδία για την εξασφάλιση ενός πρώτης ποιότητας προϊόντος απευθείας στην πηγή του. Έχουμε τη δυνατότητα κατ’ αυτό τον τρόπο να προσφέρουμε εναλλακτικές όπως το χταπόδι από τη Ντάχλα, ποικιλία του Μαροκινού χταποδιού που θεωρείται η πιο φημισμένη στον κόσμο.

ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΧΤΑΠΟΔΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΝΤΑΧΛΑ, ΜΑΡΟΚΟ

(Octopus vulgaris)

Το χταπόδι του Μαρόκου ξεχωρίζει χάρη στην εξαιρετική του ποιότητα, η οποία έχοντας ως βάση τα κυδώνια και τα καρκινοειδή ενδείκνυται προς κατανάλωση. Το χταπόδι μας της Ντάχλα, η αλιεία και η κατάψυξη του οποίου πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση μέσω μικρής κλίμακας τεχνικών, αποτελεί την ποικιλία του Μαροκινού χταποδιού με τη μεγαλύτερη φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε το χταπόδι της Ντάχλα για την παραγωγή των μοναδικής υφής και γεύσης αναγνωρισμένων προϊόντων μας από μαγειρεμένο χταπόδι.

ΓΙΟΥΚΑΤΑΝ, ΜΕΞΙΚΟ

(Octopus maya)

Το χταπόδι που παράγεται σε αυτή τη ζώνη, πάντοτε μέσω των παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων, πλήρως βιώσιμων, είναι υψηλής ποιότητας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη δική μας διαδικασία επιλογής και άμεσης κατάψυξης έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικής ποιότητας πρώτη ύλη που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στις μεσογειακές χώρες και τη Βόρεια Αμερική και μέσω της οποίας παράγουμε το Χτυπημένο Χταπόδι της DISCEFA, ηγέτη και σημείο αναφοράς στον τομέα.

ΧΙΛΗ, ΠΕΡΟΥ

(Octopus mimus)

Χταπόδι Βράχου έντονου χρώματος, η επιλογή του οποίου πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ποιότητας DISCEFA το οποίο χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης χάρη στη μοναδική και απαράμιλλη αυθεντική αίσθηση θάλασσας που το χαρακτηρίζει.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Τα 11.000 m2 τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας του χταποδιού καθιστούν τη Discefa μια μοναδική στον κόσμο μονάδα επεξεργασίας.

 • ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΠΛΗΡΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ ΧΤΑΠΟΔΙ
 • 100% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 9.000 TM

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μοναδική ευρωπαϊκή μονάδα
η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την επεξεργασία του χταποδιού

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Για την επεξεργασία του μαγειρεμένου χταποδιού απαιτείται ένα περιβάλλον χειρισμού που να χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής. Χάρη στη μοναδική ποιότητά του το χταπόδι της Discefa έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως εξαιρετικής ποιότητας στον πιο απαιτητικό τομέα της HORECA της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής αγοράς.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο σχεδιασμός του συνόλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία, την αυτόματη επίβλεψη των χώρων, τον έλεγχο της θερμοκρασίας, την επιλογή, τον διαχωρισμό και την ανάδευση του προϊόντος έχει πραγματοποιηθεί ειδικά για τη Discefa, καθιστώντας την τη μοναδική και αυθεντική μονάδα επεξεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

1/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σύστημα κατηγοριοποίησης, τοποθέτησης σε παλέτες και αυτόματης αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Παραλαβής και Αποθήκευσης, τηρώντας πάντοτε το κριτήριο FIFO σε όλες τις κινήσεις.
2/ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Το πλύσιμο κι ο καθαρισμός του Χταποδιού πραγματοποιείται πάντοτε με νερό υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία στην “Κλιματιζόμενη Αίθουσα Πλυσίματος”, σε Ψυχόμενες Δεξαμενές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν.
3/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η κατηγοριοποίηση των μεγεθών του Τελικού προϊόντος πραγματοποιείται μέσω ενός συστήματος Δυναμικής Κατανομής Φορτίου, πριν από την κατάψυξή του.
4/ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Διαδικασία που πραγματοποιείται σε Δυναμικές Σπειροειδείς Σήραγγες, αυτόματες που χρειάζονται ελάχιστο χειρισμό και οι οποίες διατηρούν μια θερμοκρασία -22 βαθμών.
5/ LΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πραγματοποιείται έλεγχος όλων των παρτίδων και καταχώριση των παραμετρών τους προκειμένου να συμμορφώνονται ως προς τα Ποιοτικά Πρότυπα ISO και FSS 22000 βάσει των οποίων η DISCEFA έχει πιστοποιηθεί ως GFSI (Global Food Safety Initiative).
6/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται βάσει Μεγέθους και η συσκευασία μέσω Ανακυκλώσιμων Υλικών που διαθέτουν Πιστοποιητικό Διάθεσης για τη Βιομηχανία Τροφίμων.
7/ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ειδική επισήμανση για Υπερκατάψυξη η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες για τον Καταναλωτή πληροφορίες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο υπ’ αριθμόν 1169/2011 (ΕΕ) κανονισμός. Η Discefa προσαρμόζει τα σχέδια και τις προδιαγραφές της σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη.
8/ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Έχοντας επίγνωση των υψηλών απαιτήσεων των πελατών μας εφαρμόζουμε το σύστημα ιχνηλασιμότητας όλων των προϊόντων, έχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα ελέγχου του σκάφους που αλίευσε σκάφος ανά πάσα χρονική στιγμή από τον τόπο προέλευσης έως την παράδοση του τελικού προϊόντος.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ

Σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε την ποιότητα του προϊόντος μας.
Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας και απολαύστε ένα εξαιρετικής ποιότητας χταπόδι στην αίθουσα γευσιγνωσίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των μικρών και μεγάλων εταιρειών διανομής, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

 Μιλάμε

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.