blog

producción de pulpo cocido en fábrica

Увеличените продажби в САЩ повишават приходите на Дисефа макар сегашната цена на октопода да представлява предизвикателство

Увеличеното търсене на продукти на базата на замразен октопод в САЩ и Канада беше основната причина за покачване на продажбите на Дисефа през 2017 година. Фирмата се надява тази тенденция да продължи и през тази година и прогнозира увеличение на стокооборота от порядъка на 8-10%, както и с цели 30% на американския пазар. В конкретния случай с търговията на сварен и замразен октопод, наблюдаваме стабилен растеж от 55,7% в сравнение с 2016. (още…)

Certificación IFS Food

Discefa получава сертифициране IFS с висока оценка

Спазването на най-високите гаранции за качество е едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени като компания. Поради тази причина от Discefa току-що се сертифицирахме по IFS Food, като освен това получихме и най-високото ниво сред всички възможни варианти. Този стандарт, признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI), засяга всички предприятия за производство на храни или опаковки на насипни хранителни продукти. По-специално той измерва безопасността и качеството на храните на преработените продукти или тези, които са изложени на [...]

Discefa планира да увеличи приходите си, възползвайки се от нарастващото търсене на октопод в Съединените Щати.

Фирмата планира да увеличи продажбите си с 72 милиона евро през 2017, срещу 62 милиона евро през 2016. Недостигът на октопод в Мароко, признат за едно от най-добрите качества в света, намали печалбите на европейските производители на замразен октопод, които не могат да прехвърлят увеличението на цената на суровината на крайните потребители. (още…)

Кралят на октопода вече не е галисиец

Инвестиционен фонд и финансова структура купуват Discefa, най-големия дистрибутор на замразен октопод GED V Испания, независим управител, намиращ се в Мадрид, дебютира като фонд за рисков капитал и избра октопода за животно в това, което е било първото й инвестиционно начинание. Групата успешно завърши придобиването на по-голямата част от акциите на Discefa, най-голямата компания, специализирана в преработката и дистрибуцията на висококачествен замразен октопод. Дистрибутор на главоноги, който има седалище в Камбре, макар че три четвърти от неговия оборот идва от [...]