Η Discefa έχει λάβει την πιστοποίηση IFS με βαθμολογία Α

Back to Άρθρα

Η συμμόρφωση ως προς τις μέγιστες απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων ποιότητας είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε ως εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό, στη Discefa λάβαμε την πιστοποίηση IFS Food, επιτυγχάνοντας επίσης την Ανώτερη Βαθμολογία μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών.Το εν λόγω πρότυπο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την GFSI (Παγκόσμια πρωτοβουλία για την ασφάλεια των τροφίμων) επηρεάζει όλες τις εταιρείες παρασκευής τροφίμων ή συσκευασίας χύμα προϊόντων τροφοδοσίας. Συγκεκριμένα, υπολογίζει την ασφάλεια και τη διατροφική ποιότητα των επεξεργασμέων προϊόντων ή εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης κατά τη διάρκεια της αρχικής συσκευασίας.

Η IFS Food έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ιδιωτικές εταιρείες παρασκευής, όπως είναι η Discefa, λόγω των πολλαπλών απαιτήσεών της όσον αφορά την ικανοποίηση των προδιαγραφών. Λαμβάνει υπόψιν ζητήματα που σχετίζονται με την ευθύνη της διεύθυνσης, την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίων, τη διαχείριση των πόρων ή την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. Κατά την εκπόνηση του εν λόγω προτύπου παρενέβησαν διάφορες οντότητες πιστοποίησης, όπως έμποροι λιανικής πώλησης, μέλη της βιομηχανίας τροφίμων και εταιρείες του τομέα υπηρεσίων. Όλα αυτά αποτελούν έναν ολοκληρωμένο έλεγχο που λαμβάνει υπόψιν τις απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων για την ώρα φορέων σχετικά με τη διασφάλιση της ανώτατης ποιότητας του προϊόντος που καταλήγει στον τελικό καταναλωτή.

Ως εταιρεία, η επίτευξη της Ανώτερης Βαθμολογίας στο IFS Food αποτελεί ισχυρό κίνητρο στην προσπάθειά μας επίτευξης της αριστείας. Χάρη σε αυτό τον τύπο ελέγχων έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε από ουδέτερη σκοπιά τη δραστηριότητά μας, εντοπίζοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προσανατολίζοντας για την ώρα τη δράση μας στη βελτίωση των διαδικασιών μας.

Back to Άρθρα