Увеличените продажби в САЩ повишават приходите на Дисефа макар сегашната цена на октопода да представлява предизвикателство

Back to Публикации

Увеличеното търсене на продукти на базата на замразен октопод в САЩ и Канада беше основната причина за покачване на продажбите на Дисефа през 2017 година.

Фирмата се надява тази тенденция да продължи и през тази година и прогнозира увеличение на стокооборота от порядъка на 8-10%, както и с цели 30% на американския пазар. В конкретния случай с търговията на сварен и замразен октопод, наблюдаваме стабилен растеж от 55,7% в сравнение с 2016.

За да се запази тази тенденция въпреки състоянието на пазара в момента, наш приоритет през идните години ще бъде подкрепата ни за основните ни дистрибутори и тясното сътрудничеството с тях. В тази връзка през 2017 година във фирмата бяха осъществени промени и подобрения. По този начин Дисефа подсили вложенията в четири основни бизнес направления: търговия, качество, производство и оборудване.

Освен всичко, Дисефа инвестира 2,8 милиона евро в увеличаване на производствения капацитет на своя завод в северна Испания и в подобрения, засягащи процеса на дълбоко замразяване.

Общият обем продажби за 2017 година достигна цифрата 83,89 милиона евро, с 28% повече от предходната година, както се съобщава в статията на Undercurrent. Имайки предвид тези резултати фирмата се надява да достигне оборот от 100 милиона евро до края на тази годината и прогнозируема печалба между 11 и 15 милиона евро.

Състояние на американския пазар

Американският пазар се превърна в основна цел за фирмата, която предлага тук своите продукти чрез клона си Дитуса. Последният достигна оборот от 20 милиона евро през миналата година, което предполага, както уточняват от Дисефа пред Undercurrent news, повишение с 36% спрямо предната година.

Понастоящем в сегмента висококачествен октопод, Дисефа е най-голямата фирма за продажби на замразен октопод в САЩ.

Източник: Undercurrent news. Може да се види цялата статия тук.

Back to Публикации