Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

V skladu z Zakonom 34/2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju (LSSI CE) z 11. julija, uporabnike seznanjamo s podatki o družbi, lastnici te spletne strani:

1.  Identifikacija podjetja

Odgovorna oseba

Naziv podjetja: DISCEFA SLU
ID za DDV: B70316377
Komercialno ime: DISCEFA
Sedež podjetja: Rúa Marconi 5-7-9-11, Pol. Ind. Espíritu Santo, Parcelas 131-132,
15650 Cambre (A Coruña)
Odgovorna oseba za varnost: [Miguel Peralta Cobo] (info@discefa.com)

Kontakt

-Telefon: 902 445 560
-eMail: info@discefa.com
-Spletni kontaktni obrazec: https://www.discefa.com/contacto/

Registracije:

-Vpisano v register v A Coruñi: Zvezek 3438, list 179, stran C-48.198 1. vpis
Splošni register španske agencije za varstvo podatkov (preveri register): Kupci/dobavitelji, video nadzor, zaposleni in uporabniki spletne strani.
-Ime domene (spletna stran)https://www.discefa.com/

2.  Namen

“DISCEFA SLU” (v nadaljevanju “DISCEFA”), odgovorna za spletno stran, da na voljo uporabnikom ta dokument za izpolnitev obveznosti, določene v Zakonu 34/2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju (LSSI-CE), ter seznani uporabnike spletne strani o pogojih uporabe le-te.

Vsaka oseba, ki dostopa do te spletne strani, prevzame vlogo uporabnika, ki se zaveže k spoštovanju in strogemu upoštevanju tukaj navedenih določb in vseh drugih zakonskih določb, ki se lahko uporabijo.

“DISCEFA” si pridržuje pravico do spremembe katerekoli vrste informacij, ki bi se lahko pojavile na spletni brez obveznosti do predhodnega obvestila ali seznanitve uporabnikov z omenjenimi določili, za kar se razume, da zadostuje objava na spletni strani.

3.  Varstvo podatkov

“DISCEFA” je globoko zavezana spoštovanju španskih predpisov o varstvu osebnih podatkov in zagotavlja popolno izpolnjevanje danih obveznosti ter izvajanje varnostnih ukrepov iz 9. člena Zakona 15/1999 o varstvu osebnih podatkov (LOPD) in njeni Uredbi o razvoju, kot tudi za skladnost s Splošno uredbo o varstvu podatkov (RGPD) (EU) 2016/679. V skladu s temi predpisi vas želimo seznaniti, da uporaba naše spletne strani zahteva posredovanje določenih osebnih podatkov prek obrazcev za registracijo ali kontaktnih obrazcev ali s pošiljanjem elektronskih sporočil in da jih bo obravnavala družba “DISCEFA”. Pošiljanje teh osebnih podatkov je izrecno soglasje za njihovo obdelavo, čeprav je to soglasje mogoče preklicati. Več informacij v naši “Politika zasebnosti”.

“DISCEFA” daje na razpolago uporabnikom Politiko zasebnosti družbe in jih seznanja, naj spoštujejo naslednje vidike:

 • Podatki odgovornega za obdelavo.
 • Obdelani podatki.
 • Datoteka, v kateri se shranjujejo.
 • Namen obdelave.
 • Obvezno ali ne, pa se posredujejo, kot tudi posledice, če jih ne zagotovijo.
 • O pravicah, ki pomagajo vsakemu uporabniku in postopku za njihovo uveljavljanje.

4.  Intelektualna lastnina, predpisi in forum

Spletna stran, vključno s storitvami, kot so programiranje, urejanje, sestavljanje in drugi elementi, potrebni za njegovo delovanje, vendar ne omejeno nanje, kot so oblikovanja, logotipi, besedilo in/ali grafike so last družbe “DISCEFA” ali imajo licenco ali dovoljenje avtorjev.

Vsa vsebina spletne strani je ustrezno zaščitena s pravili intelektualne in industrijske lastnine, kot tudi vpisana v ustreznih javnih registrih, in reprodukcija in/ali objava, celotna ali delna, spletnega mesta in njena računalniška obdelava ni dovoljena, kot tudi ne njena distribucija, širjenje, spreminjanje ali preoblikovanje brez predhodnega ali pisnega dovoljenja.

Oblikovanja, logotipi, besedilo in/ali grafike, ki niso povezani z družbo “DISCEFA” in se lahko pojavijo na spletni strani, pripadajo njihovim lastnikom, ki so sami odgovorni za kakršne koli morebitne spore, ki se lahko pojavijo v zvezi z njimi. V vsakem primeru ima “DISCEFA” njihovo izrecno in predhodno dovoljenje. “DISCEFA” priznava v korist svojih lastnikov ustrezne pravice industrijske in intelektualne lastnine, ne da bi na svoji spletni strani omenjala ali navedla obstoj pravic ali odgovornosti njihovega ponudnika, kot tudi ne njihovega oglaševanja, sponzorstva ali priporočila.

Uporabnik lahko uporablja material, ki se na tej spletni strani prikazuje za osebno in zasebno rabo, pri čemer je prepovedana njegova uporaba v komercialne namene. “DISCEFA” bo zagotovil skladnost z zgornjimi pogoji, kot tudi ustrezno uporabo vsebine, predstavljene na njenih spletnih straneh, kot tudi izvajanje vseh civilnih in kazenskih ukrepov, ki veljajo v primeru kršitve ali neupoštevanja teh pravic s strani uporabnika

5.  Veljavna zakonodaja in veljavnost


Te pogoje uporabe spletnega mesta ureja v vsakem od njenih ekstremov špansko pravo. Jezik pisanja in tolmačenja pravnega obvestila je španščina. Za reševanje vseh sporov ali vprašanj, povezanih s to spletno stranjo ali z njo povezanih dejavnosti, velja španska zakonodaja za vse stranke, pristojne za reševanje vseh sporov, ki se pojavijo ali so povezane za uporabo na sodiščih A Coruñe.

Politika zasebnosti

1.  Politika zasebnosti

“DISCEFA” seznanja uporabnike spletne strani o politiki spoštovanja obdelave in varstva osebnih podatkov uporabnikov in strank, ki se lahko zbirajo z brskanjem, nakupovanjem izdelkov ali naročilom storitev preko spletne strani. Zato “DISCEFA” zagotavlja skladnost z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov iz Sistemskega zakona 15/1999 z dne 13. decembra 1999 o varstvu osebnih podatkov in Kraljevega dekreta 1720/2007 z dne 21. decembra, ki potrjuje Uredbo o razvoju LOPD in Uredbo o splošni zaščiti podatkov (GDPR) (EU) 2016/679.

Uporaba te spletne strani pomeni izrecno sprejetje tega pravilnika o zasebnosti.

2.  Varnostni ukrepi

Za izpolnjevanje veljavne zakonodaje na področju varstva podatkov, velja seznaniti uporabnike, da je podjetje “DISCEFA” sprejelo tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z zgoraj navedenimi predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo preko obrazcev, so predmet obdelave le s strani osebja “DISCEFA” ali tukaj navedenih odgovornih za obdelavo podatkov. Za preprečitev izgube, neustrezne uporabe, spreminjanja podatkov, nepooblaščenega dostopa do njih in kraje podatkov, ki nam jih posredujete, so bili sprejeti ustrezni varnostni ukrepi, hkrati pa so bili nameščeni vsi dostopni mediji in tehnični ukrepi.

3.  Verodostojnost podatkov

Kupec ali uporabnik izjavlja, da so vsi podani podatki resnični in pravilni ter se zavezuje k njihovemu posodabljanju ter obveščanju podjetja “DISCEFA” o kakršnikoli njihovi spremembi. Uporabnik je odgovoren za verodostojnost svojih podatkov in je izključno odgovoren za morebitne spore ali spore, ki se lahko pojavijo zaradi lažnosti le-teh. Da lahko imamo vedno aktualne podatke je pomembno, da uporabnik podjetje “DISCEFA” obvesti o vsaki njihovi spremembi. V nasprotnem primeru ne moremo verjeti njihovi verodostojnosti.

4.  Pridobivanje in obdelava podatkov

Podjetje “DISCEFA” je dolžno obvestiti uporabnike svoje spletne strani o zbiranju osebnih podatkov, ki ga je mogoče izvesti ali preko elektronske pošte ali z izpolnjevanjem obrazcev na spletni strani. V tem primeru je podjetje “DISCEFA” odgovorno za podatke, zbrane na prej naveden način.

Hkrati podjetja “DISCEFA” seznanja uporabnike, da namen obdelave podatkov vključuje zahteve uporabnikov, vključitev v seznam kontaktov, nudenje izdelkov ali storitev in upravljanje poslovnih odnosov. Operacije, tehnično vodenje in postopki, ki se izvajajo na avtomatski ali neavtomatski način in ki omogočajo zbiranje, shranjevanje, spreminjanje, prenos in druga dejanja osebnih podatkov štejemo pod obdelavo osebnih podatkov.

“DISCEFA” nudi uporabnikom vrsto telematskih mehanizmov za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za prej omenjene namene. Osebni podatki, posredovani na telematski način, ali preko elektronske pošte, kontaktnih obrazcev na tej spletni strani ali spletnih pogodb, bodo uporabljeni za komercialno ter administrativno vodenje strank in uporabnikov podjetja. Ti podatki bodo obdelani preko strežnika, ki ga upravlja https://www.arsys.es/, podjetje ki nudi storitve po elektronski pošti in je odgovorno za obdelavo podatkov. Podjetje “DISCEFA” se, kot to določa Zakon o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju, zavezuje da ne posreduje komercialnih sporočil, če ta niso označena kot taka. Tako se kot komercialno sporočilo ne šteje informacija, poslana stranki za ohranjanje obstoječega pogodbenega razmerja.

V vsakem primeru se bodo pridobili le določeni podatki, ki so potrebni za izvedbo storitev ali za ustrezen odgovor na zahtevo po informacijah s strani uporabnika.

V nekaterih primerih bodo osebni podatki posredovani preko povezav spletnih strani drugih. V tem primeru osebje podjetja “DISCEFA” v nobenem trenutku ne bo imelo dostopa do osebnih podatkov, ki jih je stranka posredovala drugim.

5.  Uveljavljanje pravic

Zakon o varstvu podatkov in Splošna uredba o varstvu podatkov dajeta zainteresiranim strankam možnost uveljavljanja vrste pravic, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov. Če podjetje “DISCEFA” obdeluje podatke uporabnika, ti lahko uveljavljajo svoje pravice. Za to mora uporabnik predložiti dokumentacijo, ki dokazuje njegovo identiteto (osebna izkaznica ali potni list), po elektronski pošti na naslov info@discefa.com ali s pisnim sporočilom na naslov, ki je prikazan v našem pravnem obvestilu. To sporočilo mora vsebovati naslednje podatke:
Ime in priimek uporabnika, zahtevek, naslov in dokazila. Uveljavljanje pravic mora izvesti le uporabnik sam. Vendar jih lahko uveljavlja pooblaščena oseba kot zakoniti zastopnik. V tem primeru je potrebno predložiti dokumentacijo, ki dokazuje zastopanost posameznika.

Uporabnik lahko zahteva uveljavljanje naslednjih pravic:

 • Pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov.
 • Pravica do zahteve po popravku (če so napačni) ali izbrisu.
 • Pravica do zahteve za omejitev obdelave, v tem primeru jih bo “DISCEFA” hranila samo za uveljavljanje ali obravnavo reklamacij.
 • Pravica do ugovora obdelave: Podjetje “DISCEFA” bo prenehalo z obdelavo vaših podatkov, če jih je zaradi zakonskih razlogov ali uveljavljanja ali obrambe morebitnih reklamacij še potrebno obdelovati.
 • Pravica do prenosljivost podatkov: v primeru, da želite, da bi vaše podatke obdelovalo drugo podjetje, bo podjetje “DISCEFA” olajšalo prenosljivost vaših podatkov na novo odgovorno podjetje.

6.  Posredovanje informacij tretjim osebam

»DISCEFA« ne bo odstopila ali posredovala podatkov tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonom ali kadar zagotavljanje storitve pomeni obvezno sklenitev pogodbenega razmerja z odgovornim za obdelavo in vedno v skladu s splošnimi pogoji, ki jih odobri uporabnik pred sklenitvijo pogodbe. Tako se pri naročanju naših storitev uporabnik strinja, da je katerakoli od njih lahko v celoti ali delno oddana drugim osebam ali podjetjem, ki bodo obravnavani kot odgovorni za obdelavo, s katerimi je bila sklenjena ustrezna pogodba o zaupnosti, ali se držijo svojih pravilnikov o zasebnosti, določenih na svojih spletnih straneh. Prav tako sprejema, da bodo nekateri zbrani osebni podatki posredovani tem odgovornim za obdelavo, kadar je to potrebno za učinkovito izvajanje naročene storitve. Uporabnik lahko zavrne prenos vaših podatkov odgovornim za obdelavo na podlagi pisnega zahtevka preko kateregakoli zgoraj omenjenega medija.

7.  Zaupnost

Informacije, ki jih zagotovi stranka se bodo vsekakor obravnavale kot zaupne, ne da bi jih uporabili za namene, ki niso povezane z naročenimi storitvami ali izdelki, kupljenimi od podjetja “DISCEFA”. “DISCEFA” se zavezuje, da ne širi ali razkriva informacij o zahtevkih stranke, o razlogih za zahtevano svetovanje ali o trajanju odnosa z njo.

8.  Veljavnost

To politiko zasebnosti in varstva podatkov je pripravil EXPERTOS LOPD®, družba za varstvo podatkov, 16. maja 2018, in se lahko razlikuje glede na spremembe predpisov in sodne prakse, ki se lahko pojavijo, pri čemer je odgovornost lastnika podatkov, da prebere posodobljen dokument, da bi v vsakem trenutku poznali svoje pravice in obveznosti v zvezi s tem.

9.  Pridobivanje in obdelava podatkov

Podjetje “DISCEFA” je dolžno obvestiti uporabnike svoje spletne strani o zbiranju osebnih podatkov, ki ga je mogoče izvesti ali preko elektronske pošte ali z izpolnjevanjem obrazcev na spletni strani. V tem primeru je podjetje “DISCEFA” odgovorno za podatke, zbrane na prej naveden način.

Hkrati podjetja “DISCEFA” seznanja uporabnike, da namen obdelave podatkov vključuje zahteve uporabnikov, vključitev v seznam kontaktov, nudenje izdelkov ali storitev in upravljanje poslovnih odnosov. Operacije, tehnično vodenje in postopki, ki se izvajajo na avtomatski ali neavtomatski način in ki omogočajo zbiranje, shranjevanje, spreminjanje, prenos in druga dejanja osebnih podatkov štejemo pod obdelavo osebnih podatkov.

“DISCEFA” nudi uporabnikom vrsto telematskih mehanizmov za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za prej omenjene namene. Osebni podatki, posredovani na telematski način, ali preko elektronske pošte, kontaktnih obrazcev na tej spletni strani ali spletnih pogodb, bodo uporabljeni za komercialno ter administrativno vodenje strank in uporabnikov podjetja. Ti podatki bodo obdelani preko strežnika, ki ga upravlja https://www.arsys.es/, podjetje ki nudi storitve po elektronski pošti in je odgovorno za obdelavo podatkov.

Podjetje “DISCEFA” se, kot to določa Zakon o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju, zavezuje da ne posreduje komercialnih sporočil, če ta niso označena kot taka. Tako se kot komercialno sporočilo ne šteje informacija, poslana stranki za ohranjanje obstoječega pogodbenega razmerja.

V vsakem primeru se bodo pridobili le določeni podatki, ki so potrebni za izvedbo storitev ali za ustrezen odgovor na zahtevo po informacijah s strani uporabnika.

V nekaterih primerih bodo osebni podatki posredovani preko povezav spletnih strani drugih. V tem primeru osebje podjetja “DISCEFA” v nobenem trenutku ne bo imelo dostopa do osebnih podatkov, ki jih je stranka posredovala drugim.

Splošni pogoji uporabe spletne strani

Ta spletna stran vsebuje besedila, pripravljena samo za informativne namene ali širjenje, ki morda ne odražajo trenutnega statusa zakonodaje ali sodne prakse in ki se nanašajo na splošne primere, tako da ni nujno, da bi uporabnik uporabil njene vsebine v konkretnih primerih.

Na tej spletni strani so podrobno opisane storitve, ki jih nudi podjetje “DISCEFA”. Uporaba te spletne strani pomeni sprejem naslednjih pogojev in zavrnitev kakršnekoli pritožbe glede njih:

a) Uporaba te spletne strani je namenjena polnoletnim osebam.

b) “DISCEFA” lahko v vsakem trenutku in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino spletne strani, njene storitve, cene, garancije, itd.

c) “DISCEFA” lahko uporabniku ponudi povezave ali druge elemente, ki omogočajo dostop do spletnih strani drugih. Ne tržimo izdelkov in storitve na omenjenih povezanih straneh, niti ne prevzemamo nobene odgovornosti zanje, niti za informacije, ki jih vsebujejo, niti za njihovo resničnost ali zakonitost ali morebitne posledice. V vsakem primeru “DISCEFA” izjavlja, da bo nemudoma odstranila kakršnokoli vsebino, ki bi bila lahko v nasprotju z državno ali mednarodno zakonodajo, moralo ali javnim redom, s takojšnjim umikom preusmeritve na omenjeno spletno stran ter o zadevni vsebini obvestila pristojne organe.

d) Cene, če so na spletni strani navedene, so veljavne če ne gre za tipkarsko napako in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

e) Za brskanje po spletni strani se ni potrebno registrirati niti posredovati kakršnegakoli osebnega podatka.

f) “DISCEFA” ne more zagotoviti neprekinjenega ali brezhibnega delovanja te strani. Zato nismo odgovorni za nobeno škodo, ki bi jo lahko povzročila uporaba te strani.

g) “DISCEFA” ponuja svoje storitve in izdelke za nedoločen čas, čeprav lahko zaustavi njihovo nudenje enostransko in brez predhodnega obvestila.

h) “DISCEFA” ne prevzema odgovornosti za škode in izgube, lastne ali izgube drugih, zaradi neustrezne uporabe te spletne strani s strani stranke.

i) Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal te strani ali nudenih storitev na njej za izvajanje aktivnosti, ki so v nasprotju z zakonom, javnim redom in temi pogoji.

j) “DISCEFA” ni odgovorna za viruse, ki izvirajo iz telematskega prenosa, ki se infiltrirajo s tretje strani, ustvarjene za pridobivanje negativnih rezultatov na računalniškem sistemu.

k) “DISCEFA” ni odgovorna za informacije in shranjene vsebine, kot tudi ne tiste storitve, ne omejene, kot so forumi, klepetalnice, ustvarjalci blogov, komentarji, socialna omrežja ali katera koli druga sredstva, ki tretjim osebam omogočajo neodvisno objavo vsebine na spletni strani ponudnika. Ne glede na to in v skladu z določbami 11. in 16. čl. Zakona o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju, je “DISCEFA” na voljo vsem uporabnikom, organom in varnostnim silam ter aktivno sodeluje pri umiku ali blokiranju vsebine, ki bi lahko vplivala na nacionalno zakonodajo ali jo kršila, ali na mednarodno zakonodajo, pravice ali moralo in javni red. Če uporabnik meni, da na spletnem mestu obstaja nekaj vsebine, ki bi lahko bila primerna za to razvrstitev, o tem takoj obvesti administratorja spletnega mesta.

l) To spletno mesto je pregledano in preizkušeno za pravilno delovanje. Zagotovljeno je pravilno delovanje 365 dni na leto, 24 ur na dan. Vendar “DISCEFA” ne izključuje možnosti določenih programskih napak ali vzrokov višje sile, naravnih nesreč, stavk ali podobnih okoliščin, ki bi onemogočile dostop do spletne strani.

m) Izražena mnenja ne odražajo stališč podjetja “DISCEFA”. Vsebina člankov, objavljenih na tej spletni strani ne velja in nikakor ni nadomestilo za pravno svetovanje. Uporabnik ne sme delovati na podlagi informacij, ki jih vsebuje ta spletna stran, ne da bi se najprej poslužil ustreznega strokovnega nasveta.

n) Torej, uporabnik je edini odgovoren za uporabo storitev, vsebine in povezav, ki so vključene na tej spletni strani.

Politika piškotkov

Uporaba piškotkov na spletni strani in aplikacij “DISCEFA”

V skladu z Zakonom št. 34/2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju z dne 11. julija, vas obveščamo o uporabi piškotkov na spletnih straneh in aplikacijah podjetja “DISCEFA”, da bi uporabnikom olajšali in izboljšali brskanje, pri tem pa si zapomnili, kje ste nazadnje brskali po spletni strani, nastavitvah in konfiguracijah prikaza ter ponudili vsakemu uporabniku informacijo, ki bi ga lahko zanimala.

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki se prenese na računalnik ali napravo, ki jo uporabljate (pametni telefon, tablica, povezana televizija…) za dostop do določeni spletnih strani ali aplikacij. Piškotki med drugim omogočajo zbiranje statističnih podatkov, zagotavljanje določenih tehničnih lastnosti, shranjevanje in pridobivanje informacij o navadah brskanja ali preferencah uporabnika ali njihove ekipe in, odvisno od informacij, ki jih vsebujejo, in načina kako uporabljajo svojo opremo se lahko uporablja za prepoznavanje uporabnika. Piškotek je shranjen v računalniku, da bi med brskanjem z našimi spletnimi mesti ali aplikacijami prepoznali brskalnik. Spletna stran lahko v brskalniku nastavi piškotek, če ga omogočajo nastavitve brskalnika. Brskalnik dovoljuje spletni strani dostop do piškotkov, ki jih vzpostavlja, in ne tistih, ki jih določajo druga spletna mesta.

 Zakaj so piškotki pomembni?

“DISCEFA” uporablja piškotke iz operativnih razlogov (na primer, sejni piškotki) in za lažje uporabo, da je brskanje po strani bolj enostavno in prijazno, na primer,
zapomniti si profil uporabnika, npr. jezik, država, brskalnik, itd…. Določeni piškotki so bistvenega pomena, da lahko naše storitve uporabljate.

 Vrste piškotkov

Tehnični piškotki: pripomorejo k izboljšanju kakovosti naših storitev, vključno s shranjevanjem uporabniških nastavitev, rezultati iskanja, kot tudi sledenjem uporabniškim trendom.

Statistični piškotki: zbirajo informacije o datumu obiska, URL in naslov obiskane spletne strani. Poročila, pridobljena s temi podatki, bodo zgolj statistična anonimno podajanje informacij o vedenju pri brskanju.

Sejni piškotki: shranjujejo informacije o vrsti uporabnika, shranjujejo vzdevek uporabnika, da se izognejo vnašanju na vsaki strani, hkrati se shranjujejo tudi šifrirani podatki in podatki o
priljubljenih stvari uporabnika.

Analitični piškotki: se uporabljajo za sledenje iskalniku, iz katerega je bila obiskana spletna stran, in kateri iskalni izrazi so bile uporabljeni za iskanje, v vsaki seji izračunajo čas, porabljen v spletu in število kolikokrat je uporabnik obiskal stran.

Na tej strani se uporabljajo naslednji piškotki:

Lastni piškotki

Piškotek Ime Namen
Sejni gridcookie Uporablja se za prikaz pravilne oblike strani vsakemu uporabniku.

Drugi piškotki

Piškotek Ime Namen
Analitični __ga, __gid Google Analytics. Statistična poročila o tem, kako so uporabniki našli spletno stran in kako jo uporabljajo: obiskane strani, trajanje obiska, vrsta brskalnika… Več informacij
Analitični _dc_gtm_UA-96162256-1 Piškotek, ki ga Google uporablja za dodajanje kode za sledenje storitve Google Analytics iz aplikacije Google Tag Manager.
Sejni _hjIncludedInSample  Ta sejni piškotek je konfiguriran tako, da omogoča da “Hotjar” ve ali je obiskovalec vključen v vzorec, ki se uporablja za izdelavo tokov.

Drugi piškotki

Na spletnem mestu “DISCEFA” so nameščeni piškotki tretjih oseb za vse obiskovalce, tudi če niso registrirani uporabniki določenih platform. Na primer Google piškotki: Stran Google piškotkov.


Vrste piškotkov glede na zapadlost

Piškotki, ki jih uporablja podjetje “DISCEFA”, so trajni, to pomeni da so trajno nameščeni v vašem brskalniku in so aktivirani vsakič, ko obiščete spletno mesto, dokler njihova uporaba ni onemogočena.

 Konfiguracija piškotkov

Če želite vedeti, kako lahko konfigurirate upravljanje piškotkov v vašem brskalniku, si lahko ogledate naslednje povezave glavnih brskalnikov in naprav:

-Za Internet Explorer™ -Za Safari™ -Za Chrome™ -Za Firefox™ -Za Opera™ -Za Edge

Sprejem piškotkov

Ko prvič dostopate do te spletne strani ali aplikacije, boste videli okno, kjer ste obveščeni o uporabi piškotkov in kjer se lahko seznanite s to “Politiko piškotkov”. Če soglašate z uporabo piškotkov, nadaljujete brskanje ali kliknete na katero koli povezavo, bo razumljeno, da se strinjate z našo politiko piškotkov in s tem namestitvijo le-teh v vaš računalnik ali napravo.
Če želite, lahko kadarkoli spremenite nastavitve piškotka, nastavite brskalnik, če želite piškotke sprejeti ali ne, piškotke, ki jih prejmete ali da vas brskalnik obvesti, ko strežnik želi shraniti piškotek. Obveščamo vas, da je v primeru blokiranja ali nesprejetja namestitve piškotkov mogoče, da nekatere storitve niso na voljo brez uporabe le-teh ali da ne morete dostopati do določenih storitev niti v celoti izkoristiti vsega našega spletnega mesta in aplikacij, ki jih ponujamo.
“DISCEFA” se vam zahvaljujemo za privolitev v sprejemanje piškotkov, kar nam pomaga pridobiti natančnejše podatke, ki nam omogočajo izboljšanje vsebine in oblikovanja naših spletnih strani in aplikacij, prilagojenih vašim željam.